i dobro došli!

Kad sam počeo raditi za Wikipediju na hrvatskom jeziku, uz učenje hrvatskog jezika počeo sam obraćati više pažnje na srpski jezik. Pritom sam došao do sledećeg zaključka:

Srpski jezik očito ima višak slova A!

Prema "novogovoru" (talenAt, subjekAt, momenAt...) samo čekam kad će osvanuti:

StudenAt je seo na trajekAt i pije jogurAt, a insekAt je uzeo svoj instrumenAt i drži koncerAt

Ovo sam napisao još pre 2-3 godine... Nisam dugo čekao ostvarenje predviđanja:

trajekAt se pojavio na kanalu Viasat History, u epizodi "Rome to Taormina" (u novom prozoru) serije "Great Continental Railway Journeys", iz koje je donja slika.

trajekAt

Naravno, nije to sve:

"Piksi, centriši!"

čuveni je i često navođen biser Dragiše Binića. Je li to biser ili je Dragiša Binić bio dalekovid?

Klajn u svom "Rečniku jezičkih nedoumica" na str. 69. uz natuknicu "-irati, -isati, -ovati" navodi "često hrvatskim oblicima na -irati" – -irati nije hrvatski oblik, već oba jezika preuzimaju i prilagođavaju oblik nemačkih glagola na "-ieren" (minieren, zentrieren, zentrifugieren itd).

Naravno, kako su glagoli na -irati "hrvatski", masovno se izbacuju iz srpskog jezika.

Tako da moja veš-mašina neće više centrifugirati nego će centrifugisati, mineri neće više minirati nego će minisati, a lingviste će nam normisati jezik.


Kazandžijska radnja Kotlić
[datoteke] Stranica ažurirana 19.07.2017.