Ptica njihalica

Ptica njihalica

Izvor: Wikimedia Commons.

Ptica njihalica (en: drinking bird, insatiable bird, dunking bird - ptica koja pije, nezasitna ptica, potapajuća ptica) je mali toplinski stroj koji razliku tlakova pretvara u mehanički rad. Obično je dizajniran kao model ptice i može poslužiti u obrazovne svrhe jer demonstrira nekoliko zakona fizike.

Sadržaj
 1. Izrada
 2. Opis rada
  1. Modifikacija
 3. Izvori

Izrada

Shema konstrukcije stroja
Ptica njihalica
 1. Glava ptice
 2. Presvučeni kljun i glava
 3. Cilindar
 4. Vrat ptice
 5. Točka ovjesišta
 6. Težište u okomitom položaju
 7. Uronjeno dno cjevčice
 8. Trup ptice
 9. Ukrasna pera
 10. Postolje
 11. Posuda s vodom i visina

Stroj je najčešće dizajniran kao igračka u obliku ptice koja pije vodu. Po pravilu je izrađen od stakla. Sastoji se od dva balona koju su spojeni cjevčicom i čine zatvoreno šuplje tijelo. Zrak je uklonjen iz posude a ubačen je fluid, obojen zbog dekoracije.

Za rad stroja potrebna je i odgovarajuća posuda s vodom, koju većina proizvođača ne isporučuje. Može poslužiti bilo kakva posuda čiji je vrh u visini ovjesišta stroja.


Opis rada

Shema termodinamičkog ciklusa
 1. Uspravan položaj, prije početka hlađenja
 2. Rashlađena para djelomično kondenzira i stvara vakuum
 3. Tekućina se penje uz cijev i težište se diže
 4. Dno vrata diže se iznad tekućine, temperatura i tlak pare u komorama se izjednačavaju
 5. Tekućina se slijeva u trup, para se diže u vrat i glavu, ptica se uspravlja

Ptica u osnovnom položaju zauzima skoro okomit položaj - nagnuta je malo naprijed zbog težine kljuna. Točka težišta stroja malo je ispod ovjesišta a odabrana je tako da je skoro na granici labilne ravnoteže, te se lako izbaci iz ravnotežnog položaja. Fluid koji se nalazi u stroju zbog smanjenog tlaka djelomično ishlapi u vrat i glavu. Veći dio je tekući i ostaje u donjem balonu, gdje dio ishlapi u balon. Uronjena cjevčica sprječava spajanje dviju komora s parom.

Da bi stroj radio, mora mu se dodati rad. Postavljanjem u skoro vodoravni položaj kljun, glava i dio vrata prekrivenih tkaninom natapaju se vodom. U tom položaju dno cjevčice izlazi iz tekućine i tlak pare se izjednačava. Otpuštanjem stroja, on se vraća u uspravan položaj i nastavlja se njihati.

Hlapljenjem vode s površine glave temperatura glave se snižava, hladeći fluid iz glave i vrata. Razlika temperatura glave i trupa može biti i nekoliko stupnjeva. Hlađenjem fluida pada tlak, a dio pare kondenzira u tekućinu, stvarajući djelomični vakuum. Razlika tlaka u glavi i trupu uzrokuje podizanje tekućine uz vrat.

Dizanjem tekućine težište stroja se podiže, stroj izlazi iz ravnoteže te se naginje prema naprijed, sve dok ga ne zaustavi graničnik ili ivica posude s vodom. Dolazeći u skoro vodoravnan položaj, kljun uranja u vodu, komore s parom se spajaju i tlak se izjednačava, tekućina se vraća u donji balon i ponovno težište dolazi ispod ovjesišta. Ptica se uspravlja i ciklus počinje ispočetka.

Brzina njihanja izravno ovisi o temperaturi okoliša i vlažnosti zraka. Tako stroj može poslužiti kao pokazatelj vlažnosti: ako je njihanje brzo, vlažnost je niska i obratno.

Modifikacija

Umjesto isparavanja vode i hlađenja fluida u glavi, stroj se može modificirati da se grije fluid u trupu. To se može postići postavljanjem izvora topline ispod trupa.

Međutim, da bi stroj radio kao "perpetuum mobile", bez vidljivog izvora topline, može se rabiti fizikalno svojtvo po kojem tamna tijela upijaju, a svijetla odbijaju toplinu.

Ako se ptici ukloni apsorbirajući materijal i glava oboji u srebrnu ili bijelu boju, a trup u crno, kad se izloži suncu trup će se grijati brže od glave. Tlak u trupu će rasti i fluid će se dizati uz vrat, radeći po istom ciklusu kao i ptica s hlađenjem. U ovoj izvedbi nepotrebna je posuda s vodom, ali se može dodati, kao i ostali dekorativni elementi.

Izvori

 1. Güémez, J.; Valiente, R.; Fiolhais, C.; Fiolhais, M., Eksperimenti s pticom njihalicom, American Journal of Physics (PDF)
 2. Solarna izvedba ptice njihalice na stranici Science Toys

Interwiki: drinking bird (Q125526)

© Bonč 2017. Sadržaj ove stranice ne smije se kopirati. Za Wikipediju na hrvatskom jeziku, hr.wikipedia.org dozvoljeno je kopiranje čitavog sadržaja, a na Zajednički poslužitelj (Wikimedia Commons) dozvoljeno je kopiranje slika. Kad/ako bude objavljen, sadržaj ćete moći kopirati s Wikipedije na hrvatskom jeziku pod uvjetima licencije CC BY-SA 3.0 (uvjete licencije možete naći na stranici Creative Commons).