Pregled koncerata

Ova stranica sadrži skupni (NSO, FU, NIMUS, ZKO) popis koncerata za koje sam pisao vodiče (*).

Pregled je sortiran prema prezimenu kompozitora (prvonavedenog, ako neko delo ima više kompozitora), a za lakše snalaženje početno slovo se nalazi u sadržaju na vrhu i na dnu stranice. Klikom na ime kompozitora možete dobiti kratku biografiju sa stranice s popisom kompozotora.

Dodatno sortiranje pregleda je po naslovu dela, a zatim po datumu ako delo ima više izvođenja.

U stupcu Datum su poveznice na odgovarajuću stranicu s detaljima programa održanog tog dana.

  (* Datum u kurzivu označava da sam delo obradio u vodiču, ali nisam išao na koncert ili je delo najavljeno a nije izvedeno. Ako uz soliste nije naveden ansambl, podrazumeva se NSO.)

Sadržaj:   ABCČĆDĐEFGHIJKLLjMNNjOP RSŠTUV ZŽ

Kompozitor Delo Dirigent Solist(i) [ansambl] Datum
A
Leroj Anderson The Typewriter Svilen Simeonov Srđan Tomić 06.09.2018.
B
Johan Sebastijan Bah Air iz Orkestarske svite br. 3 u D-duru, BWV 1068 Milena Injac [NSO] 22.10.2020.
Johan Sebastijan Bah Orkestarska svita br. 2 u h-molu, BWV 1067 Milena Injac Jelena Jakovljević, flauta 12.02.2021.
Leonard Bernstain Arija Candid lament iz operete "Kandid" Milena Injac Stefan Đoković, tenor 08.03.2018.
Leonard Bernstain Izbor iz mjuzikla "Priča sa zapadne strane" Svilen Simeonov [NSO] 06.09.2018.
Ludvig van Bethoven Simfonija br. 3 u Es-duru, op. 55 ("Eroica") Milena Injac [NSO] 18.01.2019.
Ludvig van Bethoven Simfonija br. 7 u A-duru op. 92, II stav Svilen Simeonov [NSO] 26.10.2018.
Ludvig van Bethoven Uvertira "Egmont" Svilen Simeonov [NSO] 26.10.2018.
Bitlsi
(Pol Makartni)
Can't Buy Me Love Svilen Simeonov [NSO] 06.09.2018.
Žorž Bize Habanera iz opere "Karmen" Milena Injac
Milena Injac
Ivana Mirović
Aleksandra Ristić, mecosopran
Jadranka Jovanović, mecosopran
Aleksandra Ristić, mecosopran [Hor i SO FU-a]
22.12.2017.
08.03.2018.
11.06.2019.
Žorž Bize Karmen-svita za duvače Milena Injac [NSO] 04.06.2021.
Žorž Bize Segedilja iz opere "Karmen" Milena Injac Jadranka Jovanović, mecosopran 08.03.2018.
Žorž Bize Toreadori iz Karmen svite br. 1 Milena Injac [SO FU-a] 11.06.2019.
Žorž Bize Uvertira opere "Karmen" Svilen Simeonov [NSO] 25.05.2018.
Aleksandar Borodin "Polovecke igre" iz opere "Knez Igor" Milena Injac [Hor i SO FU-a] 11.06.2018.
Aleksandar Borodin Simfonija br. 2 u h-molu Milena Injac [NSO] 14.03.2019.
Johanes Brams Koncert za klavir i orkestar br. 2 u B-duru op. 83 Svilen Simeonov Stevan Spalević, klavir 07.12.2018.
Johanes Brams Mađarske igre Svilen Simeonov [NSO] 21.09.2018.
Johanes Brams Simfonija br. 1 u c-molu, op. 68 Ulrih Bakofen [NSO] 14.12.2017.
Bendžamin Britn Simpleksna simfonija (Simple Symphony) Milena Injac [Zrenjaninski kamerni orkestar] 10.10.2020.
C
Č
Petar Iljič Čajkovski Arija Hermana iz opere "Pikova dama" Milena Injac Stefan Đoković, tenor 08.03.2018.
Petar Iljič Čajkovski Koncert za violinu i orkestar u D-duru, op. 35 Svilen Simeonov Jovan Bogosavljević, violina 17.05.2018.
Petar Iljič Čajkovski Simfonija br. 5 u e-molu, op. 64 Svilen Simeonov [NSO] 17.05.2018.
Petar Iljič Čajkovski Svita "Labudovo jezero", op. 20a Svilen Simeonov [NSO] 07.11.2018.
Ć
D
Leo Delib Devojke iz Kadiza Milena Injac Aleksandra Ristić, mecosopran 22.12.2017.
Gaetano Doniceti Lallarallara, arija Nemorina i duet s Adinom iz opere "Ljubavni napitak" Svilen Simeonov Bojko Cvetanov, tenor 25.05.2018.
Antonjin Dvoržak Simfonija br. 8 u G-duru, op. 88 Svilen Simeonov [NSO] 20.09.2019.
Antonjin Dvoržak Simfonija br. 9 u e-molu, op. 95, B. 178 ("Iz novog sveta") Milena Injac
Hose Luis Granados
[Hor i SO FU-a]
[NSO]
11.06.2018.
28.02.2019.
Antonjin Dvoržak Slovenske igre Svilen Simeonov [NSO] 21.09.2018.
Đ
Remo Đacoto Adađo u g-molu Milena Injac [Zrenjaninski kamerni orkestar] 10.10.2020.
E
Edvard Elgar Serenada za gudače u e-molu op. 20 Milena Injac [Zrenjaninski kamerni orkestar] 18.06.2021.
F
Gabrijel Fore Pavana u fis-molu, op. 50 Milena Injac [NSO] 26.09.2019.
Klod Fransoa,
Žak Revo
My Way Svilen Simeonov [NSO] 06.09.2018.
G
Erol Garner Misty Svilen Simeonov [NSO] 06.09.2018.
Džordž Geršvin Izbor iz opere "Porgi i Bes" Svilen Simeonov Dimitar Bakardžijev, saksofon 06.09.2018.
Džordž Geršvin "Rapsodija u plavom" Svilen Simeonov Bojan Mladenović, klavir 06.09.2018.
Rajnhold Glijer Koncert za hornu i orkestar u B-duru op. 91 Milena Injac Evica Radevska, horna 14.03.2019.
Kristof Vilibald Gluk Uvertira opere "Ifigenija u Aulidi" Ulrih Bakofen [NSO] 14.12.2017.
Ante Grgin Končertino za klarinet i orkestar Svilen Simeonov Miloš Mijatović, klarinet 07.06.2018.
Ante Grgin,
Božidar Milošević
Svita "Hameum" za klarinet, violinu i orkestar Svilen Simeonov Sanja Jović Đorđević, Miloš Mijatović 07.06.2018.
Edvard Grig Koncert za klavir i orkestar u a-molu, op. 16 Pjero Romano Ajako Fudžiki, klavir 07.11.2019.
Edvard Grig Svita "Per Gint" Pjero Romano [NSO] 07.11.2019.
Edvard Grig Svita "Per Gint" (izbor) Svilen Simeonov [NSO] 11.10.2018.
Edvard Grig Svita "Sigurd Jorsalfar" op. 56 Milena Injac [NSO] 10.05.2019.
Konstantinos Grigoriu Simfonijska poema "Maglovito jezero" Svilen Simeonov [NSO] 11.10.2018.
Šarl Guno Petite Symphonie, op. 216 Milena Injac [NSO] 12.11.2020.
H
Jozef Hajdn Koncert za klavir i orkestar u D-duru Milena Injac Emine Serdaroglu, klavir [SO FU-a] 03.12.2019.
Jozef Hajdn Simfonija br. 104 u D-duru ("Londonska") Milena Injac [NSO] 19.11.2021.
Dejvid Hamilton Ave Maria Milena Injac Aleksandra Ristić, Saša Arsenkov 22.12.2017.
Alberto Hinastera Svita "Estancija" op. 8a Milena Injac [SO FU-a] 11.06.2019.
Franc Anton Hofmajster Koncert za violu i orkestar u D-duru Milena Injac Saša Mirković, viola 26.04.2018.
I
J
Dragana Jovanović Godišnja doba Milena Injac Saša Mirković, viola 12.11.2020.
K
Imre Kalman Arija Silve iz operete "Kneginja čardaša" Milena Injac Aleksandra Ristić, mecosopran 22.12.2017.
Džon Kander New York, New York Svilen Simeonov [NSO] 06.09.2018.
Eduardo di Kapua ’O sole mio Milena Injac Saša Arsenkov, tenor 22.12.2017.
Anri Kazadezis Koncert za violu i orkestar u c-molu Milena Injac Vladan Veljković, viola 04.10.2018.
Ana Kazimić Sol Invictus Milena Injac [NSO] 12.11.2020.
Arkanđelo Koreli Concerto grosso u g-molu, op. 6 br. 8 Milena Injac [NSO] 22.10.2020.
L
Eduar Lalo Španska simfonija u d-molu, op. 21 Milena Injac Stanislava Alađozovski, violina 04.10.2018.
Ruđero Leonkavalo Recitar! (Vesti la giubba), arija Kanija iz opere "Pajaci" Svilen Simeonov Bojko Cvetanov, tenor 25.05.2018.
Lj
M
Frederik Magle "Tajni vrt" Milena Injac [NSO] 10.05.2019.
Henri Mančini Moon river Milena Injac Andrija Minčić, saksofon, Nikola Cvetković, klavir [SO FU-a] 11.06.2019.
Arturo Markez Conga del Fuego Milena Injac [NSO]
[SO FU-a]
22.12.2017.
11.06.2019.
Arturo Markez Danzón No. 2 Milena Injac [NSO] 22.12.2017.
Pjetro Maskanji Intermeco iz opere "Kavalerija rustikana" Svilen Simeonov
Svilen Simeonov
Milena Injac
[NSO]
[NSO]
[SO FU-a]
25.05.2018.,
26.10.2018.
11.06.2019.
Pjetro Maskanji Mamma, quel vino è generoso, arija Turidua iz opere "Kavalerija rustikana" Svilen Simeonov Bojko Cvetanov, tenor 25.05.2018.
Feliks Mendelson Bartoldi Koncert za klavir i orkestar br. 2 u d-molu, op. 40 Ulrih Bakofen Bruno Kanino, klavir 14.12.2017.
Feliks Mendelson Bartoldi Simfonija br. 4 u A-duru, op. 90 ("Italijanska") Milena Injac [NSO] 25.01.2018.
Feliks Mendelson Bartoldi Simfonija za gudače br. 10 u h-molu, MWV N 10 Milena Injac [Zrenjaninski kamerni orkestar] 18.06.2021.
Saverio Merkadante Koncert za flautu i orkestar br. 2 u e-molu Milena Injac Jelena Jakovljević, flauta 18.01.2019.
Volfgang Amadeus Mocart Adađo KV 617a - [Wolfgang sekstet] 03.12.2019.
Volfgang Amadeus Mocart Adađo i fuga u c-molu, KV 546 Milena Injac [Zrenjaninski kamerni orkestar] 10.10.2020.
Volfgang Amadeus Mocart Divertimento u F-duru, KV 138 Milena Injac [Zrenjaninski kamerni orkestar] 10.10.2020.
Volfgang Amadeus Mocart Koncert za klarinet i orkestar u A-duru KV 622 Milena Injac Aleksandar Tasić, klarinet
[Zrenjaninski kamerni orkestar]
18.06.2021.
Volfgang Amadeus Mocart Koncert za klavir i orkestar br. 20 u d-molu, KV 466 Milena Injac Stefan Sretić, klavir 22.02.2018.
Volfgang Amadeus Mocart Koncert za klavir i orkestar br. 23 u A-duru, KV 488 Milena Injac Andrija Mamutović, klavir 04.06.2021.
Volfgang Amadeus Mocart Koncertantna simfonija za kvartet duvača i orkestar u Es-duru, KV 297b Milena Injac Bojan Pešić, oboa
Andrija Minčić, klarinet
Nikola Ćirić, horna
Tadija Minčić, fagot
26.09.2019.
Volfgang Amadeus Mocart Simfonija br. 38 u D-duru, KV 504 ("Praška") Svilen Simeonov [NSO] 22.11.2018.
Volfgang Amadeus Mocart Simfonija br. 40 u g-molu, KV 550 Milena Injac [NSO] 22.02.2018.
Volfgang Amadeus Mocart Simfonija br. 41 u C-duru, KV 551 ("Jupiter") Milena Injac [NSO] 26.04.2018.
Volfgang Amadeus Mocart Uvertira opere "Čarobna frula" Milena Injac [NSO] 08.03.2018.
Volfgang Amadeus Mocart Uvertira opere "Titovo milosrđe" Milena Injac
Milena Injac
[NSO]
[NSO]
26.04.2018.
19.11.2021.
Matijas Georg Mon Koncert za violončelo i orkestar u g-molu Milena Injac Dilbag Tokaj, violončelo [SO FU-a] 03.12.2019.
N
Nj
O
Žak Ofenbah Kankan iz operete "Orfej u podzemlju" Svilen Simeonov [NSO] 28.12.2018.
P
Nikolo Paganini Fantazija "Mojsije", op. 24 Svilen Simeonov Mario Hosen, violina 26.10.2018.
Nikolo Paganini Koncert za violinu i orkestar br. 1 u Es-duru, op. 6, I stav Svilen Simeonov Mario Hosen, violina 26.10.2018.
Nikolo Paganini Religiozna introdukcija, M.S. 67/1 (s temom La Campanella) Svilen Simeonov Mario Hosen, violina 26.10.2018.
Nikolo Paganini Solo kapričo "Nel cor più non mi sento" Svilen Simeonov Mario Hosen, violina 26.10.2018.
Arvo Pert Lamentate Hose Luis Granados Marija Ivanović, klavir 28.02.2019.
Astor Pjacola Oblivion Milena Injac [NSO]
Trio "Anima"
22.12.2017.
11.06.2019.
Sergej Prokofjev Koncert za violinu i orkestar br. 1 u D-duru op. 19 Milena Injac Bojana Đolović 10.05.2019.
Sergej Prokofjev Simfonija br. 1 u D-duru op. 25, "Klasična" Milena Injac [NSO] 26.09.2019.
Đakomo Pučini Addio, fiorito asil, arija Pinkertona iz opere "Madam Baterflaj" Svilen Simeonov Bojko Cvetanov, tenor 25.05.2018.
Đakomo Pučini D’onde lieta uscì, arija Mimi iz opere "Boemi" Svilen Simeonov Cvetelina Maldžanska, sopran 25.05.2018.
Đakomo Pučini Donna non vidi mai, arija de Grijea iz opere "Manon Lesko" Svilen Simeonov Bojko Cvetanov, tenor 25.05.2018.
Đakomo Pučini E lucevan le stelle, arija Kavaradosija iz opere "Toska" Svilen Simeonov Bojko Cvetanov, tenor 25.05.2018.
Đakomo Pučini Intermeco iz opere "Manon Lesko" Svilen Simeonov [NSO] 25.05.2018.
Đakomo Pučini O mio babbino caro, arija Laurete iz opere "Đani Skiki" Svilen Simeonov Cvetelina Maldžanska, sopran 25.05.2018.
Đakomo Pučini Quando m’en vò, arija Mizete iz opere "Boemi" Svilen Simeonov Cvetelina Maldžanska, sopran 25.05.2018.
Đakomo Pučini Sì. Mi chiamano Mimì, arija Mimi iz opere "Boemi" Svilen Simeonov Cvetelina Maldžanska, sopran 25.05.2018.
R
Jozef Joahim Raf Orkestarska svita br. 2 u h-molu, BWV 1067 Milena Injac [NSO] 12.02.2021.
Sergej Rahmanjinov Koncert za klavir i orkestar br. 1 u fis-molu, op. 1 Svilen Simeonov Fatima Alijeva, klavir 07.11.2018.
Sergej Rahmanjinov Koncert za klavir i orkestar br. 2 u c-molu, op. 18 Milena Injac Kristijan Vučković, klavir 25.01.2018.
Nikolaj Rimski-Korsakov Fantazija na srpske teme, op. 6 Svilen Simeonov [NSO] 07.06.2018.
Nikolaj Rimski-Korsakov Fantazija za violinu i orkestar u h-molu, op. 33 Svilen Simeonov Sanja Jović Đorđević, violina 07.06.2018.
Nikolaj Rimski-Korsakov Simfonijska svita "Šeherezada", op. 35 Svilen Simeonov [NSO] 24.10.2019.
Hoakin Rodrigo Concierto de Aranjuez Milena Injac Miloš Vuković, gitara [SO FU-a] 11.06.2019.
Đoakino Rosini Canzonetta spagnuola Milena Injac Jadranka Jovanović, mecosopran 08.03.2018.
Đoakino Rosini Uvertira opere "Seviljski berberin" Milena Injac
Svilen Simeonov
[NSO]
[NSO]
08.03.2018.
26.10.2018.
S
Antonio Salijeri La tempesta di mare, uvertira opere "Cezar na Farmakuzi" Milena Injac [SO FU-a] 03.12.2019.
Kamij Sen-Sans Duet i arija Dalile iz opere "Samson i Dalila" Milena Injac Jadranka Jovanović, Stefan Đoković 08.03.2018.
Kamij Sen-Sans Koncert za violončelo i orkestar br. 1 u a-molu, op. 33 Svilen Simeonov Hristos Grimbas, violončelo 11.10.2018.
Jan (Žan) Sibelijus Koncert za violinu i orkestar u d-molu, op. 47 Svilen Simeonov Jovan Bogosavljević, violina 24.10.2019.
Jan (Žan) Sibelijus Simfonijska poema "Finlandija", op.26 Milena Injac [NSO] 04.10.2018.
Franc fon Supe Uvertira operete "Pesnik i seljak" Milena Injac [NSO] 22.12.2017.
Š
Frederik Šopen Koncert za klavir i orkestar br. 1 u e-molu op. 11 Svilen Simeonov Per Enflo, klavir 22.11.2018.
Frederik Šopen Koncert za klavir i orkestar br. 2 u f-molu op. 21 Svilen Simeonov
Svilen Simeonov
Senka Simonović, klavir
Ivan Dončev, klavir
21.09.2018.
20.09.2019.
Dmitrij Šostakovič Valcer br. 2 Svilen Simeonov
Milena Injac
[NSO]
[SO FU-a]
28.12.2018.
11.06.2019.
Johan Štraus, mlađi Anina polka Svilen Simeonov [NSO] 28.12.2018.
Johan Štraus, mlađi Čardaš iz operete "Slepi miš" Svilen Simeonov [NSO] 28.12.2018.
Johan Štraus, mlađi Egipatski marš Svilen Simeonov [NSO] 28.12.2018.
Johan Štraus, mlađi Na lepom plavom Dunavu, valcer Svilen Simeonov [NSO] 28.12.2018.
Johan Štraus, mlađi Pod gromovima i munjama, brza polka Svilen Simeonov [NSO] 28.12.2018.
Johan Štraus, mlađi Ruže s juga, valcer Svilen Simeonov [NSO] 28.12.2018.
Johan Štraus, mlađi Trič-trač-polka Svilen Simeonov [NSO] 28.12.2018.
Johan Štraus, mlađi Uvertira operete "Slepi miš" Milena Injac
Svilen Simeonov
[NSO]
08.03.2018.
28.12.2018.
Johan Štraus, stariji Radecki-marš Svilen Simeonov [NSO] 28.12.2018.
Jozef Štraus,
Johan Štraus, mlađi
Pizzicato-polka Svilen Simeonov [NSO] 28.12.2018.
Rihard Štraus Svita za duvače u B-duru, op. 4, TrV 132 Milena Injac [NSO] 22.10.2020.
Franc Šubert
(arr. Dmitri Kabalevski)
Fantazija u f-molu Milena Injac Marija Ivanović, klavir 19.11.2021.
Franc Šubert Simfonija br. 8 u b-molu, D. 759 ("Nedovršena") Svilen Simeonov [NSO] 19.04.2018.
Robert Šuman Koncert za klavir i orkestar u a-molu, op. 54 Svilen Simeonov Vladimir Aćimović, klavir 19.04.2018.
T
Bob Til,
Džordž Vajs
What a Wonderful World Svilen Simeonov [NSO] 06.09.2018.
Dragan Tomić
(orkestracija)
Gaudeamus igitur Ivana Mirović [Hor FU-a] 11.06.2018.
11.06.2019.
U
V
Endrju Lojd Veber Memory Milena Injac Aleksandra Ristić, mecosopran 22.12.2017.
Đuzepe Verdi Arija Alfreda iz opere "Travijata" Milena Injac Saša Arsenkov, tenor 22.12.2017.
Đuzepe Verdi Arija Vojvode od Mantove La donna è mobile iz opere "Rigoleto" Milena Injac Saša Arsenkov, tenor 22.12.2017.
Đuzepe Verdi Hor Cigana iz opere "Trubadur" Ivana Mirović [Hor i SO FU-a] 11.06.2019.
Đuzepe Verdi Hor Jevreja iz opere "Nabuko" Ivana Mirović [Hor i SO FU-a] 11.06.2019.
Đuzepe Verdi Uvertira opere "Nabuko" Milena Injac [NSO] 08.03.2018.
Đuzepe Verdi Uvertira opere "Travijata" Milena Injac
Svilen Simeonov
[NSO]
[NSO]
22.12.2017.
25.05.2018.
Heitor Vila-Lobos Chôro br. 1 za gudače Milena Injac [NSO] 04.06.2021.
Antonio Vivaldi Arija Dovea svenarti allora Milena Injac Stefan Đoković, tenor 08.03.2018.
Antonio Vivaldi Koncert za dve violine i gudače u a-molu, op. 3 br. 8, RV 522 Milena Injac Stanislava Alađozovski, violina, Tatjana Mijović Petrović, violina 22.10.2020.
Viktor Vlasov Svita "Pet pogleda na zemlju Gulag" Svilen Simeonov Nikola Peković, harmonika 07.12.2018.
Z
Ž
Kompozitor Delo Dirigent Solist(i) Datum

Sadržaj:   ABCČĆDĐEFGHIJKLLjMNNjOP RSŠTUV ZŽNa vrh

Popis ažuriran decembra 2021. nakon otkazanog koncerta 19.11.2021.