Neslužbeni vodič kroz program

koncerta Niškog simfonijskog orkestra

Ovaj vodič zamišljen je kao dopuna službenom programu Niškog simfonijskog orkestra. Sadrži osnovne podatke o kompozitorima i delima koji posetiocima mogu pomoći u praćenju koncerta, a koji se ne nalaze u službenom programu. Usto se u dodatku nalazi nekoliko objašnjenja i manje poznatih podataka.

otkazan
zbog
covida

Šubert

Fantazija Genija

— Premijerni koncert —

Petak, 19. novembra 2021. u 19 sati

Sala Niškog simfonijskog orkestra

Dirigent: Milena Injac
Solist: Marija Ivanović, klavir
Niški simfonijski orkestar

P r o g r a m
Volfgang Amadeus Mocart Uvertira opere "Titovo milosrđe"
Jozef Hajdn Simfonija br. 104 u D-duru ("Londonska")
 
 • 1. Adagio – Allegro
 • 2. Andante
 • 3. Menuetto and Trio: Allegro
 • 4. Finale: Spiritoso
Franc Šubert
(arr. Dmitri Kabalevski)
Fantazija u f-molu
 
 • 1. Allegro molto moderato
 • 2. Largo
 • 3. Scherzo. Allegro vivace
 • 4. Finale. Allegro molto moderato

[Redosled izvođenja proverite u službenom programu.]

O izvođačima:

Nezahvalno je pisati biografije živućih osoba, stoga taj deo ostavljam službenim licima.

Milena Injac, dirigent - biografiju možete pročitati na stranici maestramilenainjac.com external link ili u službenom programu NSO-a.

Marija Ivanović, klavir - biografiju možete pročitati u službenom programu NSO-a ili na njenoj službenoj stranici na adresi www.mariaivanovich.comexternal link (sr/en/šp)

Niški simfonijski orkestar osnovan je 1952. godine pod imenom "Simfonijski orkestar Radio Niša" i od tada jedna je od najznačajnijih institucija kulture u Srbiji. Sarađivao je s mnogobrojnim vodećim umetnicima iz zemlje i inostranstva. Nastupao je širom Evrope, kao i na značajnijim festivalima, na primer na Dubrovačkim letnjim igrama, Mokranjčevim danima u Negotinu i festivalu Olympus u Grčkoj. NSO je osnivač i organizator Niških muzičkih svečanosti (NIMUS), značajnog festivala s 30-godišnjom tradicijom. Za svoj rad Orkestar je dobio više nagrada i priznanja.

Stalni sastav orkestra (podaci su preuzeti sa službene stranice NSO-a, gde stanje nije ažurirano od početka 2018. godine):
 • Prve violine
 • Stanislava Alađozovski
 •    koncertmajstor
 • Sanja Jović Đorđević
 •   zam. koncertmajstora
 • Jasna Mijović
 • Katarina Pešić
 • Jelena Gušić
 • Slobodan Jevtić
 • Bojana Đolović
 • Druge violine
 • Tatjana Mijović Petrović
 •   principal
 • Dejan Sotirovski
 •   zamenik principala
 • Jelena Kocić
 • Sandra Rakonjac
 • Snežana Jovanović
 • Viole
 • Vladan Veljković
 •   principal
 • Saška Stojanov Krstić
 •   zamenik principala
 • Irena Veljković
 • Suzana Savić
 • Violončela
 • Nataša Palić
 •   principal
 • Aleksandra Petrović
 •    zamenik principala
 • Ana Stanković
 • Andrija Petrović
 • Kontrabasi
 • Milovan Dimić
 •   principal
 • Flaute
 • Tatjana Veličković Minčić
 •   principal
 • Oboe
 • Marjan Radevski
 •   principal
 • Klarineti
 • Saša Minčić
 •   principal
 • Aleksandar Mitić
 • Fagoti
 • Đorđi Alađozovski
 •   principal
 • Horne
 • Danilo Filipović
 •   principal
 • Jelena Nikolić
 • Srđan Kurtić
 • Milan Azirović
 • Trube
 • Darko Dimitrijević
 •   principal
 • Aleksandar Milenković
 • Tromboni
 • Nenad Vuksanović
 •   principal
 • Bojan Vidanović
NSO redovno honorarno upošljava još nekoliko muzičara za dopunu orkestra (podaci nedostupni).

Kompozitori i dela

Volfgang Amadeus Mocart (Wolfgang Amadeus Mozart; Salcburg, 27.01.1756. - Beč, 05.12.1791.) bio je austrijski kompozitor i pijanist iz perioda klasicizma. Nazvan je "čudo od deteta" jer je već kao petogodišnjak počeo da piše muziku i održava koncerte pred evropskim plemstvom, među kojima je i dvaput u oktobru 1762. svirao čembalo pred caricom Marijom Terezijom. Pisao je simfonije, koncerte, opersku, horsku i kamernu muziku... Na popisu KV (Köchel-Verzeichnis) nalazi se oko 850 dela u skoro svim žanrovima njegovog doba.

 • Uvertira opere "Titovo milosrđe"

"Titovo milosrđe" (La clemenza di Tito, KV 621) je opera na italijanskom jeziku (izvorni opis: dramma serio per musica - ozbiljna muzička drama) u dva čina. To je poslednja opera koju je Mocart napisao. Naručena je za prašku krunidbu Leopolda Drugog za kralja Bohemije. Stoga je tema opere veličanje milosrđa i veličine vladara. Libreto je prema Metastazijevom (Pietro Metastasio) tekstu napisao Katerino Macola (Caterino Mazzolà). Premijera je izvedena 06.09.1791. u Pragu.

Tit Flavije Vespazijan (Titus Flavius Vespasianus, 30.12.39. - 13.09.81.) bio je rimski car. Ostali glavni likovi u operi su Vitelija (kći ubijenog bivšeg cara Vitelija [Aulus Vitelius Germanicus]), Sekst (Titov prijatelj, zaljubljen u Viteliju), Anije (Sekstov prijatelj, zaljubljen u Serviliju) i Servilija (Sekstova sestra, zaljubljena u Anija). Radnja opere odigrava se oko 79. godine u Rimu. Tit želi da oženi Serviliju, a to nije pravo Viteliji, jer smatra da je ona trebala biti odabrana za suprugu. Stoga planira ubistvo Tita, koristeći Seksta. Kad Servilija prizna da voli Anija, Tit odustaje od ženidbe s njom i poziva Viteliju. Ona pokušava da spreči ubistvo Tita, ali je Sekst već neuspešno pokušao ubivši carevog dvojnika i Senat ga osuđuje na smrt. Vitelija, da bi ga spasila, priznaje šta je učinila. Tit potpisuje pomilovanje za Seksta i prašta svima, kroz milosrđe pokazujući svoju veličinu.

Uobičajeno trajanje uvertire je oko pet minuta.

Jozef Hajdn (Franz Joseph Haydn; Rorau, 31.03. ili 01.04.1732. - Beč, 31.05.1809.) bio je austrijski kompozitor, "otac simfonije", uz svoje mlađe savremenike Mocarta i Bethovena velikan bečkog klasicizma. Osim sporadičnog muzičkog obrazovanja za vreme dok je pevao u dečjem horu, znanje je sticao proučavajući dela drugih kompozitora. Od 1761. godine do smrti bio je u službi na dvoru Esterhazijevih (Eszterházy). Ugovorom od 01.01.1789. nije bio čvrsto vezan pa je mogao objavljivati svoja dela, a nakon smrti princa Mikloša 1890. godine, njegovi naslednici dali su Hajdnu još veću slobodu pa je dva puta boravio u Engleskoj i nastanio se u Beču. Hoboken je izdao katalog oko 750 Hajdnovih dela, među kojima su: 107 simfonija, 24 opere, 68 gudačkih kvarteta, 126 trija za (instrument) bariton, a oko polovine opusa je vokalna muzika. Začetnik je tzv. sonatne forme, proširio je formu ronda (spoj rondo i sonatne forme) i uveo je fugu u klasicizam, a njegova dela obiluju muzičkim šalama.

 • Simfonija br. 104 u D-duru, Hob. I:104 ("Londonska")

U Hobokenovom katalogu navedene su 104 simfonije s brojem (1-104), Koncertantna simfonija, dve naknadno otkrivene rane simfonije ("A" i "B") i jedna izgubljena simfonija, od koje je sačuvan samo fragment. Poslednjih 12 simfonija (93-104) poznato je pod nazivom "Londonske simfonije" ili "Salomonove simfonije, prema Johanu Peteru Salomonu koji je doveo Hajdna u London.

Simfonija br. 104 u D-duru je kruna Londonskih simfonija i sâma nosi naslov "Londonska" ili "Salomonova". Hajdn ju je napisao u martu/aprilu 1795. godine pri kraju svog drugog boravka u Londonu. Po nekim izvorima, premijerno je izvedena 13.04.1795. godine i na njoj je dirigent bio Đovani Batista Vioti. Tri nedelje kasnije izvedena je u sklopu oproštajnog koncerta 04.05.1975. godine (datum premijere po drugim izvorima) i Hajdn je bio dirigent.

Simfonija se sastoji od četiriju stavaka:

1. stavak otvara svečani uvod (taktovi 1-16, Adagio, d-mol, 4/4 takt). Sledi klasični formalni model brzog prvog stavka (taktovi 17-294, Allegro, D-dur, 2/2 takt) u sonatnoj formi (ekspozicija, razvoj, repriza). Stavak je monotematski: skoro sav izloženi materijal zasnovan je na jednoj temi.

2. spori stavak (Andante, G-dur, 2/4 takt, 152 takta) sastoji se od teme, triju varijacija teme i kode.

3. stavak je uobičajeni menuet i trio. Menuet je u tempu Allegro (D-dur, 3/4 takt, 52 takta), a uključuje muzičku šalu: Hajdn ubacuje iznenadnu dvotaktnu pauzu na kraju kadence. Ta šala preslikana je i u trio. Trio (B-dur, 3/4 takt, 52 takta) je u obliku lendlera (preteča valcera). Stavak završava ponovljenim menuetom.

4. stavak (Spiritoso, D-dur, 2/2 takt, 334 takta), kao i prvi, takođe je monotematski i u sonatnoj formi. Tema je prepoznata kao melodija hrvatske pesme "Oj Jelena".

Uobičajeno trajanje simfonije je oko 28 minuta (Philharmonia Hungarica, Antal Doráti, iz 1971. godine: 8:34 + 8:11 + 5:11 + 6:57 = 28:53).

Franc Šubert (Franz Schubert; Beč, 31.01.1797. - Beč, 19.11.1828.) bio je austrijski kompozitor iz perioda romantizma. Za vreme svog kratkog života napisao je više od 1500 dela, od toga su najveći deo (preko 600) pesme (Lied) za solo glas i klavir. Uz to, napisao je značajan broj dela za dva i više glasova, horove i kantate, kao i dela za klavir. Završio je 8 orkestarskih uvertira i 7 simfonija, a započeo je još 6 simfonija, među kojima je i popularna "nedovršena". Sakralna muzika uključuje 7 misa, oratorij i rekvijem, te druge manje kompozicije. Za života, njegova muzika bila je poznata samo uskom krugu obožavatelja u Beču. Tek kasnije su Mendelson, Šuman, List, Brams i drugi kompozitori 19. veka otkrili i promovirali njegova dela, te se danas svrstava među najveće kompozitore kasnog klasicizma i ranog romantizma.

Dmitri Kabalevski (Дмитрий Кабалевский; Sankt Peterburg, 30.12.1904. - Moskva, 14.02.1987.), ruski kompozitor, pijanist, pedagog i publicist. Muziku je studirao u muzičkoj školi Skrjabin i na Moskovskom konzervatoriju, gde je kasnije i predavao kompoziciju. Bio je i glavni urednik časopisa Sovjetska muzika (Советская Музыка). Njegov opus od preko 100 dela (opp. 1-101 i WoO) obuhvata scensku, koncertantnu, kamernu i vokalnu muziku, muziku za klavir i muziku za film.

 • Fantazija u f-molu, D. 940, op. post. 103

Šubert je napisao 37 dela za klavir četvororučno. Takva dela dobro su se prodavala za "kućnu upotrebu", a uz to su bila pogodna za pedagoški rad, kad su učitelj i učenik mogli zajedno svirati. Jedno od dela je i Fantazija u f-molu, koju je Šubert napisao za svoju učenicu groficu Karolinu Esterhazi i njoj je posvetio.

Izvorno je Šubert Fantaziju napisao za klavir četvororučno (završena u martu 1828. godine) i premijerno ju je s Francom Lahnerom izveo 9. maja. Dmitrij Kabalevski je 1961. godine Fantaziju aranžirao za solo klavir i simfonijski orkestar.

Fantazija načelno ima strukturu simfonije, čiji su stavci međusobno zavisni i izvode se bez pauze.

1. Allegro molto moderato

2. Largo

3. Scherzo. Allegro vivace

4. Finale. Allegro molto moderato

Uobičajeno trajanje fantazije je oko 18 minuta.

Trivia & Varia

KV ili samo K. je skraćenica od Köchel-Verzeichnis odnosno Köchelverzeichnis = Kehelov katalog, hronološki popis Mocartovih dela koji je 1862. izradio Ludvig fon Kehel (Ludwig von Köchel). Kasnije, kad su pronađena druga Mocartova dela, popis je revidiran, poslednji put u šestoj reviziji KV6 iz 1964. godine. Zbog održanja hronologije na broj su dodavane dodatne oznake, na primer KV6 547a - Klavirska sonata u F-duru.

• Za delo objavljeno nakon smrti autora često se koristi izraz "posthuman", navodno iz latinskog post - iza i humus - zemlja. Međutim, tu rečnici greše: to nema veze ni s humusom ni s humanosti. Ispravni oblici su postuman (pridev) i postumno (prilog), prema latinskom postumus - dete rođeno posle očeve smrti, posmrče.

• Da bi se dela istog naziva nekog kompozitora razlikovala, uz naziv dela stavlja se skraćenica iza koje sledi broj. Na primer, Bethoven je napisao dve sonate u A-duru, koje su, da bi se razlikovale, označene kao op. 26 i op. 101. Najčešća skraćenica je op. od latinskog opus = delo (množina: opp.). Kod pojedinih kompozitora se umesto op. stavljaju druge skraćenice, na primer BWV - Bach-Werke-Verzeichnis, MWV - Mendelssohn-Werkverzeichnis, WoO - Werke ohne Opuszahl [dela bez broja opusa]...
Tako je D skraćenica od imena austrijskog muzikologa Otoa Eriha Dojča (Otto Erich Deutsch) koji je 1951. u Londonu objavio popis Šubertovih dela pod naslovom Schubert: Thematic Catalogue of all his Works in Chronological Order, takozvani Deutsch catalogue. Revidirani popis objavljen je u Nemačkoj 1978. godine

Hob. je identifikator kojim se označavaju dela Jozefa Hajdna (Joseph Haydn). Oznaka je deo prezimena holandskog muzikologa Antonija van Hobokena (Anthony van Hoboken) koji je izdao katalog J. Haydn, Thematisch-bibliographisches Werkverzeichnis - J. Hajdn, tematsko-bibliografski katalog dela. Katalog u tri toma objavljen je od 1957. do 1978. i na 1936 stranica sadrži preko 750 dela. Uređen je po kategorijama (I - simfonije (1-108), Ia - uvertire (1-16), II - divertimenti u 4 ili više delova (1-47), III - gudački kvarteti (1-83b)...) Unutar kategorija dela uglavnom prate hronološki red. Primer označavanja: "Carska pesma", Kaiserlied Hob. XXVIa:43 - 43. delo iz kategorije XXVIa - pesme uz klavir (inspiracija za ovu pesmu Hajdnu je bila pesma "Stal se jesem" iz Hrvatskog Zagorja; melodija je poznata i kao "Carska himna", bila je službena himna Austrije od 1797. do 1918. i sadašnja je himna Nemačke; kasnije je ovu pesmu Hajdn preradio za 2. stav Gudačkog kvarteta, op. 76 br. 3, Hob. III:77, "Carski").

Johan Peter Salomon (Johann; Bon, kršten 20.02.1745. - London, 28.11.1815.) bio je nemački violinist, kompozitor i muzički organizator. Njegove kompozicije nisu ostavile značajniji trag, ali je upamćen kao organizator Hajdnovih londonskih turneja.

Đovani Batista Vioti (Giovanni Battista Viotti; Fontaneto Po, 12.05.1755 - London, 03.03.1824.) bio je italijanski kompozitor i violinski virtuoz.

Karolina Esterhazi (Karoline Esterházy; Presburg [današnja Bratislava], 06.09.1805. - Presburg, 14.03.1851.) bila je po rođenju grofica iz slovačke grane mađarske porodice Esterhazi, kod koje je radio Hajdn. Franc Šubert joj je bio učitelj muzike 1818. i 1824. godine.

Franc Lahner (Franz Lachner; Rajn, 02.04.1803. - Minhen, 20.01.1890.) bio je nemački kompozitor i dirigent. Njegova muzika je pod uticajem Bethovena i Šuberta, čiji je bio prijatelj. Napisao je preko 200 dela (opp. 1-191 i 30-ak bez broja opusa).

Zahvala umetnicima – aplauz i ovacije. Po završetku dela, sačekajte da se i poslednja nota rasprši u prostoru pre nego što počnete aplaudirati. Po muzičkom bontonu, aplauz između stavaka koncerta ili simfonije smatra se ometanjem (umetnika u koncentraciji i slušalaca u praćenju radnje) i po pravilu se ne aplaudira, osim ako se ne radi o prvom izvođenju dela kome prisustvuje autor. Ako vam se izvođenje naročito sviđa, možete uzvikivati pohvale. Uobičajene su: ženama bravá!, muškarcima bravó! i skupno bravi!. Uz intenzivan aplauz umetnici mogu izvesti bis, ali to možete i tražiti uzvikom bis! (lat. dvaput), a to još istaknuti ustajanjem. Može se, naravno, izraziti i negodovanje uzvikom bu!, ali sumnjam da će ikad izvođenje biti toliko loše, dovoljno je samo ne aplaudirati ako vam se izvođenje ne sviđa.

♦ Neki manje poznati pojmovi iz vodiča nalaze se na stranici Glosar klasične muzike.

Izvori (abecedno):

dme.mozarteum.at

imslp.org

sllmf.org

www.enciklopedija.hr

www.laphil.com

www.philorch.org

www.redlandssymphony.com


Odricanje od odgovornosti (Disclaimer):

Ovo nije službena stranica Niškog simfonijskog orkestra, Niški simfonijski orkestar nije uključen u njenu izradu i sadržaj ne predstavlja stav Orkestra.

Službene stranice Niškog simfonijskog orkestra su na adresama www.simfonijski.comexternal link i www.facebook.comexternal link.

Podaci s ove stranice su informativnog karaktera i koristite ih na svoju odgovornost. Autor ne snosi nikakvu odgovornost za tačnost ni za posledice nastale korišćenjem objavljenih informacija.

Tekst ove stranice slobodan je za kopiranje.