Rat protiv slova A

Dobro došli!

Kad sam počeo raditi za Wikipediju na hrvatskom jeziku external link, uz učenje hrvatskog jezika počeo sam obraćati više pažnje na srpski jezik. Pritom sam došao do sledećeg zaključka:

Srpski jezik očito ima višak slova A!

ili

Nepostojano A je pustilo korenje

Prema "novogovoru" (talenAt, subjekAt, momenAt...) samo čekam kad će osvanuti:

StudenAt je seo na trajekAt i pije jogurAt, a insekAt je uzeo svoj instrumenAt i drži koncerAt

trajekAt

Ovo sam napisao još pre 2-3 godine... Nisam dugo čekao ostvarenje predviđanja:

trajekAt se pojavio na kanalu Viasat History, u epizodi "Rome to Taormina" external link serije "Great Continental Railway Journeys", iz koje je ova slika.

Naravno, nije to sve:

Još sa Avale vidim da sa ovim jezikom nešto nije u redu: u Rečniku srpskoga jezika Matice srpske iz 2011. godine (ISBN 978-86-7946-004-2) više ne postoji reč objekt, jedini oblik je objekat.


"Piksi, centriši!"

čuveni je i često navođen biser Dragiše Binića. Je li to biser ili je Dragiša Binić bio dalekovid?

Klajn u svom "Rečniku jezičkih nedoumica" na str. 69. uz natuknicu "-irati, -isati, -ovati" navodi "često hrvatskim oblicima na -irati" – -irati nije hrvatski oblik, već oba jezika preuzimaju i prilagođavaju oblik nemačkih glagola na "-ieren" (minieren, zentrieren, zentrifugieren itd).

Naravno, kako su glagoli na -irati "hrvatski", masovno se izbacuju iz srpskog jezika.

Tako da moja veš-mašina neće više centrifugirati nego će centrifugisati, mineri neće više minirati nego će minisati, a lingvistE će nam normisati jezik.

Stranica ažurisana 2018.