Baustelle_svg.png, 33kB

Pevani tekstovi

Ova stranica sadrži tekstove delâ (solo pesme, arije, dueti, horovi...) koja su obrađena u vodičima. Osim prepeva i označenih tekstova, tekstove je preveo autor.

Pregled je sortiran prema prezimenu kompozitora, a za lakše snalaženje početno slovo se nalazi u sadržaju na vrhu i na dnu stranice. Klikom na ime kompozitora možete dobiti kratku biografiju sa stranice s popisom kompozotorâ.

Dodatno sortiranje pregleda je po naslovu ili incipitu dela.

U stupcu Datum su poveznice na odgovarajući vodič s detaljima programa održanog tog dana.

U stupcu "Naslov dela" se ispod naslova ili incipita dela nalazi tekst. Tekst je skriven zbog preglednosti popisa, a pokazaće se kad postavite kursor iznad naslova (tap na mobitelu) i ponovo skriti kad je kursor van stupca.

Sadržaj:   AB • C • Č • Ć • D • Dž • Đ • E • FGH • I • JKL • Lj • M • N • Nj • OP RSŠTUV Z • Ž

Kompozitor
[autor teksta]
Naslov dela
↓ Tekst ↓
Datum
A
Anoniman
[anoniman]
Gaudeamus igitur, hor
Gaudeamus igitur,     Radujmo se, dakle    U veselju živimo,
iuvenes dum sumus;     dok smo mladi      dok smo tako mladi;
Post iucundam iuventutem, posle vesele mladosti, jer kad divna mladost prođe,
post molestam senectutem  posle mučne starosti  pa nam kruta starost dođe
nos habebit humus.     imaće nas zemlja.    shrvaće nas jadi.

Vivat Academia,      Živela akademija,    Stog' nek žive škole sve,
vivant professores!    živeli profesori!    profesori s njima!
Vivat membrum quodlibet,  Živeo svaki član,    Bog poživi i nas đake,
vivant membra quaelibet,  živeli svi članovi   prisutne sve veseljake,
semper sint in flore!   uvek bili u cveću!   koliko nas ima!
              (prevod)        (autor prepeva nepoznat) 
11.06.2018.
11.06.2019.
Anoniman
[anoniman]
Suguba jektenija, Gospodi pomiluj
ДИАКОН                    ĐAKON
Рцем вси от всея души,            Govorićemo svi svom dušom
и от всего помышления нашего рцем.      i svim mislima svojim govorićemo.

ХОР                      HOR
Господи, помилуй!               Gospodine, smiluj se!

ДИАКОН                    ĐAKON
Господи Вседержителю, Боже отец наших,    Gospodine Scemogući, Bože otaca naših,
молим Ти ся, услыши и помилуй.        usliši naše molbe i smiluj se.

ХОР                      HOR
Господи, помилуй"               Gospodine, smiluj se!

ДИАКОН                    ĐAKON
Помилуй нас, Боже, по велицей милости Твоей, Smiluj nam se Bože velikom milosti Tvojom,
молим Ти ся, услыши и помилуй.        usliši naše molbe i smiluj se.

ХОР                      HOR
Господи, помилуй!               Gospodine, smiluj se!
Господи, помилуй!               Gospodine, smiluj se!
Господи, помилуй!               Gospodine, smiluj se!

ДИАКОН                    ĐAKON
Еще молимся о всем Христолюбивом воинстве.  Molimo i za svu hristoljubivu vojsku.

ХОР                      HOR
Господи, помилуй!               Gospodine, smiluj se!
Господи, помилуй!               Gospodine, smiluj se!
Господи, помилуй!               Gospodine, smiluj se!

...   
22.05.2024.
Miroljub Aranđelović Rasinski
[Laza Kostić]
Snove snivam, solo pesma
Snove snivam, snujem snove,
Snujem snove biserove,
U snu živim, u snu dišem,
Al' ne mogu sitne snove,
Ne mogu ih da napišem.

Snove snivam, snove snujem,
U slike bih da ih kujem,
Al' su sanci poletanci,
Ne mogu ih da prikujem
Srcu mome laganome.

Al' nasloni na te snove
Tvoje grudi biserove,
Dve ledene biser kapi:
Ta bi studen smrzla snove,
Sve te slike sledila bi. 
24.04.2024.
B
Isidor Bajić
[Jovan Živojinović]
Srpkinja, hor
Oj, Srpkinjo, bud’ orna,
kao što si uzorna,
kaži, nek’ se razglasi:
šta te tako krasi?

Belo grlo i lice,
čarne oči Milice,
Il’ ružice usana
Ili kosa vrana?

Kaži nam, naš krine,
Da nas želja sad mine;
Kaži nam sad odma’,
Kaži nek’ se zna!

Šta ti znam odgovorit’, brale.
kad me sram tvoje silne hvale.

Hvalite onaj cvet
što ga ima ceo svet,
dična sam samo ja
što sam Srpkinja! 
22.05.2024.
Leonard Bernstain
[Stiven Sondhajm]
Tonight, duet Marije i Tonija iz mjuzikla "Priča sa zapadne strane"
MARIA                   MARIJA
Only you, you're the only thing I'll see, Ti si jedino biće koje ću videti,
forever.                  zauvek.
In my eyes, in my words          U mojim očima, u mojim rečima
and in everything I do,          i u svemu što radim,
Nothing else but you,           ništa osim tebe,
Ever!                   nikad.

TONY                    TONI
And there's nothing for me but Maria,   A za mene nema ničeg drugog osim Marije,
Every sight that I see is Maria.      Sve što vidim je Marija.

MARIA                   MARIJA
Tony, Tony ...               Toni, Toni...

TONY                    TONI
Always you, every thought I'll ever know, Uvek, svaka misao kuju ću ikad znati,
Everywhere I go,              Kud bod idem,
You'll be!                 Bićeš ti.

MARIA
All the world is only you and me!

Tonight, tonight,
It all began tonight,
I saw you and the world went away.
Tonight, tonight,
There's only you tonight,
What you are, what you do, what you say!

TONY
Today, all day I had the feeling
A miracle would happen—
I know now I was right.
For here you are,
And what was just a world is a star
Tonight!

BOTH
Tonight, tonight,
The world is full of light,
With suns and moons all over the place.
Tonight, tonight,
The world is wild and bright,
Going mad, shooting sparks into space.

Today, the world was just an address,
A place for me to live in,
No better than all right,
But here you are
And what was just a world is a star
Tonight!

Goodnight, goodnight,
Sleep well and when you dream,
Dream of me
Tonight.
17.04.2024.
Stanislav Binički
[Branislav Nušić]
Ti si moja, duet Stanke i Radeta iz opere "Na uranku"
RADE
Ti si moja, tako anđ'o na dverima rajskim piše,
ti si moja, cv'jeće zbori kad u tihom sanku diše,
ti si moja, potok šumi, pa veselo dalje jezdi,
ti si moja, samo moja, zora šapće njoj sa neba,
zv'jezda zv'jezdi.

STANKA
Ja sam tvoja, tako anđ'o na dverima rajskim piše,
ja sam tvoja, cv'jeće zbori kad u tihom sanku diše,
ti si moja, potok šumi, pa veselo dalje jezdi
ja sam tvoja, samo tvoja, zora šapće njoj sa neba,
zv'jezda zv'jezdi.

ZAJEDNO
Ti si moja / ja sam tvoja sad i od sad
i na javi i sred snova,
od početka do skončanja
od vjekova do vjekova.
24.04.2024.
Žorž Bize
[Anri Meijak, Ludovik Alevi]
Chanson bohème, arija Karmen iz opere "Karmen"
Chanson bohème              Ciganska pesma

Les tringles des sistres tintaient    Šipke sistruma su zazvonile
avec un éclat métallique,         metalnim sjajem,
et sur cette étrange musique       i na ovu čudnu muziku
les zingarellas se levaient.       ustale su ciganke.
Tambours de basque allaient leur train,  Za njima su išli baskijski bubnjevi,
et les guitares forcenées         a pomamne gitare škripale su
grinçaient sous des mains obstinées,   pod nepopustljivim rukama,
les mêmes chansons, les mêmes refrains.  iste pesme, isti refreni.
Tra la la la               Tra la la la

Les anneaux de cuivre et d'argent     Bakreno i srebrno prstenje
reluisaient sur les peaux bistrées;    svetlucalo je na smeđoj koži;
d'orange ou de rouge zébrées       narandžaste ili crvene prugaste
les étoffes flottaient au vent.      tkanine lepršale su na vetru.
La danse au chant se mariait,       Ples i pesma su se spojili,
d'abord indécise et timide,        isprva neodlučno i stidljivo,
plus vive ensuite et plus rapide,     a onda življe i brže,
cela montait, montait, montait, montait! sve više, više, više, više!
Tra la la la               Tra la la la

Les Bohémiens, à tour de bras,      Cigani svirači, svom snagom,
de leurs instruments faisaient rage,   udarali su po instrumentima,
et cet éblouissant tapage         a ta zadivljujuća buka
ensorcelait les zingaras.         opčinila je cigane.

Sous le rhythme de la chanson,      Pod ritmom pesme,
ardentes, folles, enfiévrées,       vatrene, lude, grozničave,
elles se laissaient, enivrées,      pustili su, opijeni,
emporter par le tourbillon!        da ih ponese vihor .
Tra la la la               Tra la la la
23.12.2022.
Žorž Bize
[Anri Meijak, Ludovik Alevi]
Je dis que rien ne m'epouvante, arija Mikaele iz opere "Karmen"
Je dis que rien ne m'épouvante,
Je dis hélas que je réponds de moi,
Mais j'ai beau faire la vaillante,
Au fond du cour, je meurs d'effroi
Seule, en ce lieu sauvage
Toute seule, j'ai peur,
Mais j'ai tort d'avoir peur,
Vous me donnerez du courage,
Vous me protégerez, Seigneur.
Je vais voir de près cette femme
Dont les artifices maudits
Ont fini par faire un infâme
De celui que j'aimais jadis;
Elle est dangereuse, elle est belle,
Mais je ne veux pas avoir peur,
Non, non je ne veux pas avoir peur!
Je parlerai haut devant elle,
Ah! Seigneur ... Vous me protégerez.
Ah! Je dis que rien ne m'épouvante, ...

Protégez-moi! O Seigneur!
Donnez-moi du courage!
Protégez-moi! O Seigneur!
Protégez-moi! Seigneur!
17.04.2024.
Žorž Bize
[Anri Meijak, Ludovik Alevi]
L'amour est un oiseau rebelle (Habanera), arija Kermen iz opere "Karmen"
L'amour est un oiseau rebelle
Que nul ne peut apprivoiser,
Et c'est bien en vain qu'on l'appelle
S'il lui convient de refuser.
Rien n'y fait; menace ou prière,
L'un parle bien, l'autre se tait;
Et c'est l'autre que je préfère,
Il n'a rien dit, mais il me plaît.

L'amour est enfant de Bohème,
Il n'a jamais, jamais connu de loi;
Si tu ne m'aimes pas, je t'aime;
Si je t'aime,
Prends garde à toi!

L'oiseau que tu croyais surprendre
Battit de l'aile et s'envola
L'amour est loin, tu peux l'attendre
Tu ne l'attends plus ... il est là
Tout autour de toi, vite, vite,
Il vient, s'en va, puis il revient
Tu crois le tenir, il t'évite,
Tu crois l'éviter, il te tient.

L'amour est enfant de Bohème,
Il n'a jamais connu de loi;
Si tu ne m'aimes pas, je t'aime;
Si je t'aime,
Prends garde à toi!   
22.12.2017.
08.03.2018.
11.06.2019.
Žorž Bize
[Anri Meijak, Ludovik Alevi]
Parle-moi de ma mère, duet Mikaele i Don Hozea iz opere "Karmen"
JOSÉ
Parle-moi de ma mère!
Parle-moi de ma mère!

MICAËLA
J'apporte de sa part, fidèle messagère,
Cette lettre.

JOSÉ
Une lettre.

MICAËLA
Et puis un peu d'argent
Pour ajouter à votre traitement,
Et puis

JOSÉ
Et puis?

MICAËLA
Et puis? ... Vraiment je n'ose,
Et puis ... encore une autre chose
Qui vaut mieux que l'argent et qui,
Pour un bon fils,
Aura sans doute plus de prix.

JOSÉ
Cette autre chose, quelle est-elle?
Parle donc.

MICAËLA
Oui, je parlerai;
Ce que l'on m'a donné,
Je vous le donnerai.
Votre mère avec moi sortait de la chapelle,
Et c'est alors qu'en m'embrassant,
Tu vas, m'a-t-elle dit, t'en aller à la ville:
La route n'est pas longue,
Une fois à Séville,
Tu chercheras mon fils,
Mon José, mon enfant
Et tu lui diras que sa mère
Songe nuit et jour à l'absent
Qu'elle regrette et qu'elle espère,
Qu'elle pardonne et qu'elle attend;
Tout cela, n'est-ce pas? mignonne,
De ma part tu le lui diras,
Et ce baiser que je te donne
De ma part tu le lui rendras.

JOSÉ
Un baiser de ma mère?

MICAËLA
Un baiser pour son fils.

JOSÉ
Un baiser de ma mère?

MICAËLA
Un baiser pour son fils!
José, je vous le rends, comme je l'ai promis.

JOSÉ
Ma mère, je la vois
Oui je revois mon village!
O souvenirs d'autrefois,
Doux souvenirs du pays!
Doux souvenirs du pays!
O souvenirs chéris!
Vous remplissez mon coeur
De force et de courage.
O souvenirs chéris!
Ma mère je la vois, je revois mon village!

MICAËLA
Sa mère, il la revoit!
Il revoit son village!
Ô souvenirs d'autrefois!
Souvenirs du pays!
Vous remplissez son coeur
De force et de courage.
O souvenirs chéris!
Sa mère il la revoit, il revoit son village!

JOSÉ
Qui sait de quel démon
J'allais être la proie!
Même de loin,
Ma mère me défend,
Et ce baiser qu'elle m'envoie,
Ce baiser qu'elle m'envoie
Ecarte le péril et sauve son enfant.

MICAËLA
Quel démon, quel péril?
Je ne comprends pas bien.
Que veut dire cela?

JOSÉ
Rien! Rien!
Parlons de toi, la messagère
Tu vas retourner au pays…

MICAËLA
Oui, ce soir même,
Demain je verrai votre mère.

JOSÉ
Tu la verras! Eh bien tu lui diras:
Que son fils l'aime et la vénère,
Et qu'il se repent aujourd'hui.
Il veut que là-bas sa mère
Soit contente de lui!
Tout cela, n'est-ce pas? mignonne,
De ma part, tu le lui diras;
Et ce baiser que je te donne,
De ma part tu le lui rendras.

MICAËLA
Oui, je vous le promets
De la part de son fils
José, je le rendrai
Comme je l'ai promis.

JOSÉ
Ma mère, je la vois! ...

MICAËLA
Sa mère, il la revoit! ...
17.04.2024.
Žorž Bize
[Anri Meijak, Ludovik Alevi]
Segedilja iz opere "Karmen"
CARMEN
Près des remparts de Séville,
Chez mon ami Lillas Pastia,
J'irai danser la séguedille
Et boire du Manzanilla!
J'irai chez mon ami Lillas Pastia.
Oui, mais toute seule on s'ennuie,
Et les vrais plaisirs sont à deux .
Donc pour me tenir compagnie,
J'emmènerai mon amoureux
Mon amoureux! ... Il est au diable
Je l'ai mis à la porte hier .
Mon pauvre coeur très consolable,
Mon coeur est libre comme l'air .
J'ai des galants à la douzaine,
Mais ils ne sont pas à mon gré;
Voici la fin de la semaine,
Qui veut m'aimer je l'aimerai.
Qui veut mon âme ... elle est à prendre .
Vous arrivez au bon moment,
Je n'ai guère le temps d'attendre,
Car avec mon nouvel amant
Près des remparts de Séville.
Chez mon ami Lillas Pastia,
J'irai danser la séguedille
Et boire du Manzanilla.
Oui, j'irai chez mon ami
Lillas Pastia!

JOSÉ
Tais-toi, je t'avais dit de ne pas me parler.

CARMEN
Je ne te parle pas ... je chante pour moi-même,
Et je pense ... il n'est pas défendu de penser,
Je pense à certain officier qui m'aime,
Et qu'à mon tour, oui qu'à mon tour
Je pourrais bien aimer!

JOSÉ
Carmen!

CARMEN
Mon officier n'est pas un capitaine,
Pas même un lieutenant,
Il n'est que brigadier.
Mais c'est assez pour une bohémienne,
Et je daigne m'en contenter!

JOSÉ
Carmen, je suis comme un homme ivre,
Si je cède, si je me livre,
Ta promesse, tu la tiendras .
Ah! Si je t'aime, Carmen,
Carmen tu m'aimeras .

CARMEN
Oui…

JOSÉ
Chez Lillas Pastia.

CARMEN
Nous danserons la séguedille
En buvant du manzanilla.

JOSÉ
Tu le promets!
Carmen! Tu le promets!

CARMEN
Ah! Près des remparts de Séville
Chez mon ami Lillas Pastia,
Nous danserons la séguedille
Et boirons du Manzanilla.
Tra la la la la la la la la la la!

JOSÉ
Le lieutenant! ... Prenez garde.
08.03.2018.
Aleksandar Borodin
[anoniman]
"Polovecke igre" iz opere "Knez Igor"
НЕВОЛЬНИЦЫ              KMETOVI
Улетай на крыльях ветра        Poleti na krilima vetra
Ты в край родной, родная песня наша, u naš rodni kraj, mila pesmo otadžbine,
Туда, где мы тебя свободно пели,   tamo, gde smo te slobodno pevali,
Где было так привольно нам с тобою.  gde smo se osećali slobodnim pevajući te.
Там, под знойным небом,
Негой воздух полон,
Там под говор моря
Дремлют горы в облаках;
Там так ярко солнце светит,
Родные горы светом заливая,
В долинах пышно розы расцветают,
И соловьи поют в лесах зеленых,
И сладкий виноград растет.
Там тебе привольней, песня,
Ты туда и улетай.

ПОЛОВЦЫ                POLOVCI (KUMANI)
Пойте песни славы хану! Пой!
Славьте силу, дочесть хана! Славь!
Славен хан! Хан!
Славен он, хан наш!
Блеском славы
Солнцу равен хан!
Нету равных славой хану! Нет!
Чаги хана славят хана.
Хана своего.

КОНЧАК
Видишь ли пленниц ты
С моря дальнего,
Видишь красавиц моих
Из-за Каспия?
О, скажи, друг,
Скажи только слово мне,
Хочешь, любую из них я тебе подарю.

ПОЛОВЦЫ
Пойте песни славы хану! Пой!
Славьте щедрость, славьте милость!
Славь!
Для врагов хан грозен, он, хан наш!
Кто же славой равен хану, кто?
Блеском славы солнцу равен он!

Славой дедам равен хан наш.
Хан, хан, Кончак!
Славой дедам равен он!
Грозный хан, хан Кончак.
Славен хан, хан Кончак!

НЕВОЛЬНИЦЫ И НЕВОЛЬНИКИ
Улетай на крыльях ветра
Ты в край родной,
Родная песня наша,
Туда, где мы тебя свободно пели,
Где было так привольно нам с тобою,
В край тот, где под знойным небом
Негой воздух полон.
Где под говор моря
Дремлют горы в облаках.
Там так ярко солнце светит,
Родные горы светом озаряя,
В долинах пышно розы расцветают
И соловьи поют в лесах зеленых,
И сладкий виноград растет.
Там тебе привольней, песня,
Ты туда и улетай.

ПОЛОВЦЫ
Славой дедам равен хан наш,
Хан, хан, Кончак!
Славой дедам равен он,
Грозный хан, хан Кончак!
Славен хан, хан Кончак!
Хан Кончак!

Пляской вашей тешьте хана!
Пляской тешьте хана, чаги,
Хана своего.
Пляской тешьте хана, чаги,
Хана своего.
Пляской вашей тешьте хана!
Пляской тешьте!
Наш хан Кончак!
11.06.2018.
Arturo Buci-Peča
[Arturo Buci-Peča]
Lolita, pesma
Amor, amor che langue il cor
la sua canzon ti vuol cantar
e ti vo′ dir i suoi martir,
le pene che Lolita può sol calmar.

Ah vien, che i baci che ti vo' dare,
le stelle in ciel non le potrian contare,
e le carezze ed i sospir
tu sola o bella li potrai ridir.

Amor s′en vien, è l'ora gradita,
senza il tuo ben dimmi come fai Lolita?
Olezza il fior e dolce invita
o mia Lolita vien all'amor.

Ah vien diletta, più non tardare,
che al seno stretta ti vo′ baciare,
ah vien diletta Lolita, vieni
che morire mi farai se tu non vieni.
12.11.2023.
17.04.2024.
24.04.2024.
Č
Petar Iljič Čajkovski
[Modest Čajkovski]
Ax! истoмилacь я гopeм, arija Lize iz opere "Pikova dama"
Ах, истомилась я горем...
Ночью ли, днем, только о нем
Думой себя истерзала я...
Где же ты, радость бывалая?
Ах, истомилась, устала я!

Жизнь мне лишь радость сулила,
Туча нашла, гром принесла,
Все, что я в мире любила,
Счастье, надежды разбила!
Ах, истомилась, устала я!
Ночью ли, днем, только о нем,
Ах, думой себя истерзала я...
Где же ты, радость бывалая?
Туча пришла и грозу принесла,
Счастье, надежды разбила!

Я истомилась! Я исстрадалась!
Тоска грызет меня и гложет...
А если мне в ответ часы пробьют,
Что он убийца, соблазнитель?
Ах, страшно, страшно мне!..
24.04.2024.
Petar Iljič Čajkovski
[Aleksej Apuhtin]
День ли царит, romansa
День ли царит, тишина ли ночная,
В снах ли тревожных, в житейской борьбе,
Всюду со мной, мою жизнь наполняя,
Дума все та же, одна, роковая, -
Всё о тебе!

С нею не страшен мне призрак былого,
Сердце воспрянуло, снова любя...
Вера, мечты, вдохновенное слово,
Всё, что в душе дорогого, святого, -
Всё от тебя!

Будут ли дни мои ясны, унылы,
Скоро ли сгину я, жизнь загубя, -
Знаю одно: что до самой могилы
Помыслы, чувства, и песни, и силы
Всё для тебя!   
24.04.2024.
Petar Iljič Čajkovski
[Aleksej Tolstoj]
Serenada Don Žuana
Гаснут дальней Альпухары
Золотистые края.
На призывный звон гитары
Выйди, милая моя.
Всех, кто скажет, что другая
Здесь равняется с тобой,
Всех, любовию сгорая,
Всех зову на смертный бой.

От лунного света
Зардел небосклон.
О, выйди, Нисета,
Скорей на балкон.

От Севильи до Гренады,
В тихом сумраке ночей,
Раздаются серенады,
Раздаётся стук мечей.
Много крови, много песен
Для прелестных льётся дам,
Я же той, кто всех прелестней,
Песнь и кровь свою отдам.

От лунного света
Зардел небосклон.
О, выйди, Нисета,
Скорей на балкон.
12.11.2023.
Frančesko Čilea
[Arturo Kolauti]
Ecco: respiro appena, arija Adrijane iz opere "Adrijana Lekuvrer"
Ecco, respiro appena...
Io son l'umile ancella
del genio creator;
Ei m'offre la favella
Io la diffondo ai cor…
Del verso io son l'accento,
l'eco del dramma uman
il fragile strumento
vassallo della man…
Mite, gioconda, atroce,
Mi chiamo Fedeltà ;
Un soffio è la mia voce,
che al novo di morrà.   
12.11.2023.
17.04.2024.
D
Leo Delib
[Edmon Gondine, Filip Žil]
Duo des fleurs, duet Lakme i Malike iz opere "Lakme"
Sous le dôme épais
Où le blanc jasmin
À la rose s’assemble
Sur la rive en fleurs,
Riant au matin
Viens, descendons ensemble.

Doucement glissons de son flot charmant
Suivons le courant fuyant
Dans l’onde frémissante
D’une main nonchalante
Viens, gagnons le bord,
Où la source dort et
L’oiseau, l’oiseau chante.

Sous le dôme épais
Où le blanc jasmin,
Ah! descendons
Ensemble! 
17.04.2024.
24.04.2024.
Leo Delib
[Polin Vjardo]
Les filles de Cadix, pesma
Nous venions de voir le taurreau,
Trois garçon, trois fillettes,
Sur la pelouse il faisait beau
Et nous dansions un boléro
Au son des castagnettes.
"Dites-moi, voisin,
Si j'ai bonne mine,
Et si ma basquine
Va bien, ce matin,
Vous me trouvez la taille fine?…
Ah! ah!
Les filles de Cadix aiment assez cela!"

Et nous dansions un boléro,
Un soir c'était dimanche
Vers nous s'en vint un hidalgo,
Cousu d'or, la plume au chapeau,
Et le poing sur la hanche:
"Si tu veux de moi,
Brune au doux sourire,
Tu n'as qu'à le dire,
Cet or est à toi.
_ Passez votre chemin, beau sire...
Ah! ah!
Les filles de Cadix n'entendent pas cela!"

Et nous dansions un boléro,
Au pied de la colline,
Sur le chemin passait1 Diègo,
Qui pour tout bien n'a qu'un manteau
Et qu'une mandoline:
"La belle aux doux yeux,
Veux-tu qu'à l'église
Demain te conduise
Un amant jaloux?
_ Jaloux! jaloux! quelle sottise!
Ah! ah!
Les filles de Cadix craignent ce défaut-là!"   
22.12.2017.
Leo Delib
[Fransoa Kope]
Les trois oiseaux, pesma
J’ai dit au ramier: – Pars et va quand même,
Au delà des champs d’avoine et de foin,
Me chercher la fleur qui fera qu’on m’aime.
Le ramier m’a dit: – C’est trop loin !

Et j’ai dit à l’aigle: – Aide-moi, j’y compte,
Et, si c’est le feu du ciel qu’il me faut,
Pour l’aller ravir prends ton vol et monte.
Et l’aigle m’a dit: – C’est trop haut !

Et j’ai dit enfin au vautour: – Dévore
Ce coeur trop plein d’elle et prends-en ta part.
Laisse ce qui peut être intact encore.
Le vautour m’a dit: – C’est trop tard !    
22.05.2024.
Gaetano Doniceti
[Feliče Romani, Ežen Skrib]
Lallarallara, arija Nemorina i duet s Adinom iz opere "Ljubavni napitak"
NEMORINO
Caro elisir! sei mio!
E tutto mio ... – Com'esser dee possente
La tua virtù, se, non bevuto ancora,
Di tanta gioia già mi colmi il petto!
Ma perché mai l'effetto
Non ne poss'io vedere
Prima che un giorno intier non sia trascorso?
Bevasi.

Oh! buono! – Oh! caro! – un altro sorso.
Oh! qual di vena in vena
Dolce calor mi scorre! ... Ah! forse anch'essa ...
Forse la fiamma istessa
Incomincia a sentir ... Certo la sente ...
Me l'annunzia la gioia e l'appetito
Che in me si risvegliò tutto in un tratto ...
La rà, la rà, la rà.

ADINA
(Chi è mai quel matto?
Traveggo? O è Nemorino?
Così allegro! E perché?)

NEMORINO
(Diamine! è dessa ...
Si alza per correre a lei, ma si arresta e siede di nuovo
Ma no ... Non ci appressiam ... De' miei sospiri
Non si stanchi per or. Tant'è ... domani
Adorar mi dovrà quel cor spietato.)

ADINA
(Non mi guarda neppur! com'è cambiato!)

NEMORINO
La rà, la rà, la lera
La rà, la rà, la rà ...

ADINA
(Non so se è finta o vera
La sua giocondità.)

NEMORINO
(Finora amor non sente.)

ADINA
(Vuol far l'indifferente.)

NEMORINO
(Esulti pur la barbara
Per poco alle mie pene!
Domani avranno termine,
Domani mi amerà.)

ADINA
(Spezzar vorria lo stolido,
Gettar le sue catene;
Ma gravi più del solito
Pesar le sentirà.)

NEMORINO
La rà, la rà ...

ADINA
Bravissimo!
La lezïon ti giova.

NEMORINO
È ver; la metto in opera
Così per una prova.

ADINA
Dunque il soffrir primiero?

NEMORINO
Dimenticarlo io spero.

ADINA
Dunque l'antico foco?

NEMORINO
Si estiguerà fra poco.
Ancora un giorno solo,
E il core guarirà.

ADINA
Davver me ne consolo ...
Ma pure ... si vedrà.   
25.05.2018.
Antonjin Dvoržak
[Jaroslav Kvapil]
Měsíčku na nebi hlubokém, arija Rusalke iz opere "Rusalka"
Měsíčku na nebi hlubokém,
světlo tvé daleko vidí,
po světě bloudíš širokém,
díváš se v příbytky lidí.

Měsíčku, postůj chvíli,
řekni mi, řekni, kde je můj milý!

Řekni mu, stříbrný měsíčku,
mé že jej objímá rámě,
aby si alespoň chviličku
vzpomenul ve snění na mě.

Zasvit' mu do daleka, zasviť mu,
řekni mu, řekni, kdo tu naň čeká!

O mně-li duše lidská sní,
af se tou vzpomínkou vzbudí!
Měsíčku, nezhasni, nezhasni!

Měsíčku, nezhasni!    
12.11.2023.
17.04.2024.
F
Gabrijel Fore
[Rober de Monteskju]
Pavana u fis-molu, op. 50
C'est Lindor! c'est Tircis!      To je Lindor! to je Tircis!
et c'est tous nos vainqueurs!     i to su svi naši pobjednici!
C'est Myrtil, c'est Lydé!       To je Myrtil, to je Lydé!
Les reines de nos cœurs!       Kraljice naših duša!
Comme ils sont provocants,      Kako nas izazivaju!
comme ils sont fiers toujours!    Kako su uvijek tako drski!
Comme on ose régner          Kako se usuđuju vladati
sur nos sorts et nos jours!      našim sudbinama i našim danima!

Faites attention!           Budite pažljivi!
Observez la mesure!          Pridržavajte se mjera!

Ô la mortelle injure!         O ubitačna nepravdo!
La cadence est moins lente!      Brzina je usporenija
Et la chute plus sûre!        i propast izvjesnija!
Nous rabattrons bien leurs caquets!  Dobro ćemo ih ušutkati!
Nous serons bientôt leurs laquais!  Uskoro ćemo postati njihove sluge!
Qu'ils sont laids!          Kako su ružni!
Chers minois! Qu'ils sont fols!    Ta umilna lišca! Kako su luckasta!
Airs coquets!             Koketnog izgleda!

Et c'est toujours de même!      I uvijek isto.
Et c'est ainsi toujours!       I tako će uvek biti!
On s'adore! On se hait!        Volimo ih! Mrzimo ih!
On maudit ses amours!         Proklinjemo ih bolesni od njihovih ljubavi!
On s'adore! On se hait!        Volimo ih! Mrzimo ih!
On maudit ses amours!         Proklinjemo ih bolesni od njihovih ljubavi!
Adieu, Myrtil! Églé! Chloé!      Zbogom Myrtil! Églé! Chloé!
Démons moqueurs!           Podrugljivi zli dusi!
Adieu donc et bons jours       Zbogom dakle, i dobri dani
aux tyrans de nos cœurs!       našim srcolomcima!

Et bons jours!            I dobri dani!
                         prijevod: Dragoslava Božović   
26.09.2019.
09.04.2024.
G
Šarl Guno
[Johan Volfgang fon Gete]
Air des bijoux, arija Margarete iz opere "Faust"
O Dieu! que de bijoux! ...
est-ce un rève charmant
Qui m'éblouit, ou si je veille? ...
Mes yeux n'ont jamais vu
de richesse pareille! ...

Si j'osais seulement
Me parer un moment
De ces pendants d'oreille! ...

Ah! voici justement,
Au fond de la cassette,
Un miroir! ... comment
N'être pas coquette?

Ah! je ris de me voir,
Si belle en ce miroir!
Est-ce toi, Marguerite?
Réponds-moi, réponds vite! -
Non! non! - ce n'est plus toi!
Non! non! - ce n'est plus ton visage!
C'est la fille d'un roi,
Qu'on salue au passage! -

Ah, s'il était ici! ...
S'il me voyait ainsi!
Comme une demoiselle,
Il me trouverait belle.

Achevons la métamorphose!
Il me tarde encor d'essayer
Le bracelet et le collier!
Dieu! c'est comme une main qui
sur mon bras se pose!   
23.12.2022.
Šarl Guno
[Johan Volfgang fon Gete]
Avant de quitter ces lieux, arija Valentina iz opere "Faust"
Avant de quitter ces lieux,
Sol natal de mes aïeux
A toi, seigneur et Roi des cieux
Ma sœur je confie,
Daigne de tout danger
Toujours, toujours la protéger
Cette sœur si cherie!
Délivré d'une triste pensée
J'irai chercher la gloire,
la gloire au seins des ennemis,
Le premier, le plus brave
au fort de la mêlée,
J'irai combattre pour mon pays.
Et si vers lui, Dieu me rappelle,
Je veillerai sur toi fidèle,
O Marguerite!

Avant de quitter ces lieux,
Sol natal de mes aïeux,
A toi, seigneur et Roi des cieux,
Ma sœur je confie!
O Roi des cieux, jette les yeux,
Protège Marguerite, Roi des cieux!   
17.04.2024.
24.04.2024.
H
Josip Hace
[Milan Begović]
Suzi, pesma
Tiho suzu oko spušta.
Gorka suza k'zemlji pada.
Oh, padaj, padaj, gorka suzo,
Oj, meleme moga jada!
Što bih da mi tebe nije?
Ja bih jadan brzo sveo.
Oh, padaj suzo, žali nade,
Žali blago nesuđeno!   
24.04.2024.
Georg Fridrih Hendl
[Nikola Frančesko Hajm]
Piangerò la sorte mia, arija Kleopatre iz opere "Julije Cezar u Egiptu"
Piangerò la sorte mia,
sì crudele e tanto ria,
finché vita in petto avrò.

Ma poi morta d'ogn'intorno
il tiranno e notte e giorno
fatta spettro agiterò.    
12.11.2023.
Georg Fridrih Hendl
[Čarls Dženens]
Wie lieblich ist der Boten Schritt, arija iz oratorija "Mesija"
Wie lieblich ist der Boten Schritt,
sie kündigen Frieden uns an,
sie bringen freudige Botschaft
vom Heil, das ewig ist.   
24.04.2024.
Viktor Herbert
[Fred de Gresak, Hari Smit]
Art is calling for me, arija Steline iz operete "Čarobnica"
Mama is a queen and papa is a king
so I am a princess and I know it
But court etiquette is a dull dreary thing
I just hate it all, and I show it
To sing on the stage that's the one life for me
my figure's just like tetrazzini
I know I'd win fame if I sang in "Boheme"
That opera by Signor Puccini
I've roulades and the trills
that would send the cold chills
down the backs of all hearers of my vocal frills

I long to be a prima donna donna donna
I long to shine upon the stage
I have the embonpoint to become a queen of song
and my figure would look pretty as a page
I want to be a screechy peachy cantatrice
like other plump girls that I see
I hate society, I hate propriety -Art is calling for me

I'm in the elite, and men sigh at my feet
Still I do not fancy my position
I have not much use for the men that I meet
I quite burn with lyric ambition
Those tenors so sweet, if they made love to me
I'd be a success that I do know
and Melba I'd oust, if I once sang in "Faust"
That opera so charming by Gounod
Girls would be on the brink of hysterics, I think,
even strong men would go out for a drink.

I long to be a prima donna donna donna
I long to shine upon the stage
With my avoirdupois and my tra-la-la-la-la
I would be the chief sensation of the age
I long to hear them shouting "Viva to the diva"
Oh, very lovely that must be
That's what I'm dying for
That's what I'm sighing for -Art is calling for me!
   
24.04.2024.
Dobri Hristov
[anoniman]
Mari mome crnooka, hor
Iha, ha!
Mari mome crnooka,
ne laži mi mori sina.
Hajde de, de bre de,

Iskina si svilen pojas
stjegaeki polovina.
Hajde de, de bre de,

Koj ti majko sina laže,
ni ja nego, ni on mene.
Iha ha!

Lažat mi go crni oči,
lažat mi go sinmerdžani.
Iha ha!
   
22.05.2024.
J
Ola Jejlo
[Pavlin Akvilejski]
Ubi caritas, himna
Ubi caritas et amor, Deus ibi est.   Gde su ljubav i milosrđe, tu je i Bog.
Congregavit nos in unum Christi amor.
Exultemus, et in ipso iucundemur.
Timeamus, et amemus Deum vivum.
Et ex corde diligamus nos sincero.  
22.05.2024.
Davorin Jenko
[Branko Radičević]
ukor.png, 127kBGde si dušo, pesma
Gde si, dušo? Gde si, hrano!
Gde si, danče mio?
Gde si, sunce ogrejano?
Gde si dosad bio?
Ta sinoć se tebi mlada
baš zacelo nada'!
Sunce zađe — pade tama —
a ja ostah sama!

Ala ljubiš, moje lane,
ala grliš slavno!
Grli, ljubi, dok ne svane —
ta već nesi davno!
Već nedelja dana prođe
kako mi ne dođe!
Jao, zlato, tako t' Boga,
ta kako si moga'?!
   
24.04.2024.
K
Imre Kalman
[Leo Štajn, Bela Jenbah]
Heia, heia, arija Silve iz operete "Kneginja čardaša"
Heia, heia! In den Bergen ist mein Heimatland!
Heia, oheia, Hoch dort oben meine Wiege stand!
Dort, wo scheu blüht das Edelweiss,
Dort, wo ringsum glitzern Schnee und Eis
Heia, oheia! - schlagen Herzen wild und heiss.
Wenn ein Siebenbürger Mädel
Sich in dich verliebt.
Nicht zum Spielen, nicht zum Scherzen
Sie ihr Herz Dir gibt.
Willst du dir die Zeit vertreiben,
Such ein anderes Schätzelein,
Bist du mein - mußt, mein du bleiben,
Mußt mir deine Seell verschreiben
Muss ich Himmel, dir und Hölle sein!   
22.12.2017.
23.12.2022.
Imre Kalman
[Leo Štajn, Bela Jenbah]
Mädel, guck, duet Bonija i Stasi iz operete "Kneginja čardaša"
BONI
Mädel, guck:
Männer gibt’s ja genug!
Manche jung, manche alt,
Manche heiss, manche kalt,
Mädel, schau:
Männer gibt’s, dumm und schlau,
Und es sucht jeder eine Frau.
Dieser findet ein holdes Kätzchen,
Jener kriegt eine süsse Maus,
Mancher Gimpel nimmt einen Drachen sich zum Schätzchen
Und hat die Höll’ im Haus!
Das ist die Liebe,
Die dumme Liebe,
Die macht das Männchen wie den Auerhahn so blind!
Erst in der Ehe,
So in der Nähe,
Da merkt man, dass die andern Weibchen hübscher sind!

STASI
Männchen, guck
Weibchen gibt’s ja genug!
Manche dick, manche schlank,
So wie ich - Gottseidank!
Manche herb, manche süss
Und es sucht - überdies
Jede einen Mann’
Diese findet ein braves Lämmchen,
Jene kriegt einen feinen Hecht,
Hat das Mäderl nur recht viel Krönchen oder Emmchen,
Dann ist dem Mann sie recht.

BEIDE
Das ist die Liebe,
Die dumme Liebe,
Die macht das Männchen wie den Auerhahn so blind!
Erst in der Ehe,
So in der Nähe,
Da merkt man, dass die Männchen alle Schwindler sind!   
23.12.2022.
Eduardo di Kapua, Alfredo Macuki
[Đovani Kapuro]
’O sole mio, kancona
Che bella cosa na jurnata 'e sole,    Kako je lepo kad je sunčan dan,
n'aria serena doppo na tempesta!     svež zrak nakon oluje!
Pe' ll'aria fresca pare già na festa... Svež zrak je kao slavlje.
Che bella cosa na jurnata 'e sole.    Kako je lepo kad je sunčan dan.

refren:                 refren:
Ma n'atu sole cchiù bello, oi ne',
'o sole mio sta nfronte a te!
'o sole, 'o sole mio
sta nfronte a te, sta nfronte a te!

Lùceno 'e llastre d''a fenesta toia;
'na lavannara canta e se ne vanta
e pe' tramente torce, spanne e canta,
lùceno 'e llastre d''a fenesta toia.

(refren)

Quanno fa notte e 'o sole se ne scenne,
me vene quasi 'na malincunia;
sotto 'a fenesta toia restarria
quanno fa notte e 'o sole se ne scenne.

(refren)   
22.12.2017.
23.12.2022.
Petar Konjović
[Bora Stanković]
Stojano, mori Stojano, pesma
   
24.04.2024.
Ernesto De Kurtis
[Domeniko Furnò]
Non ti scordar di me, kancona
Partirono le rondini
Dal mio paese freddo e senza sole,
Cercando primavere di viole,
Nidi d'amore e di felicità.
La mia piccola rondine partì
Senza lasciarmi un bacio,
Senza un addio partì.

Non ti scordar di me:           Ne zaboravi me:
La vita mia legata è a te.         Moj život vezan je za tebe.
Io t'amo sempre più,            Volim te sve više,
Nel sogno mio rimani tu.          u mom snu ti ostaješ.

Non ti scordar di me:
La vita mia legata è a te.
C'è sempre un nido nel mio cuor per te.
Non ti scordar di me!

Non ti scordar di me:
La vita mia legata è a te.
C'è sempre un nido nel mio cuor per te.
Non ti scordar di me!   
12.11.2023.
L
Orlando di Laso
[Orlando di Lasso]
Matona mia cara, madrigal
Matona, mia cara             Draga moja gospo
Mi follere canzon
Cantar sotto finestra
Lantze bon compagnon
Don don don, diri diri don don don don

Ti prego m'ascoltare
Che mi cantar de bon
E mi ti foller bene
Come greco e capon
Don don don, diri diri don don don don

Comandar alle cacce
Cacciar, cacciar con le falcon
Mi ti portar becacce
Grasse come rognon
Don don don, diri diri don don don don

Se mi non saper dire
Tante belle razon
Petrarcha mi non saper
Ne fonte d’Helicon
Don don don, diri diri don don don don

Se ti mi foller bene
Mi non esser poltron
Mi ficcar tutta notte
Urtar, urtar, urtar come monton
Don don don, diri diri don don don don   
22.05.2024.
Franc Lehar
[Paul Knepler, Fric Lener-Beda]
Meine Lippen, arija Đudite iz operete "Đudita"
Ich weiß es selber nicht,           Ne znam ni sama
warum man gleich von Liebe spricht,      zašto neko govori o ljubavi,
wenn man in meiner Nähe ist,          kad je blizu mene,
in meine Augen schaut und meine Hände küsst.  gleda me u oči i ljubi ruke.

Ich weiß es selber nicht            Ne znam ni sama
warum man von dem Zauber spricht,       zašto neko govori o magiji,
dem keiner widersteht, wenn er mich sieht   kojoj niko ne može odoleti kad me vidi
wenn er an mir vorüber geht.          kad prođe kraj mene.

Doch wenn das rote Licht erglüht        Ali kad crveno svetlo zasija
Zur mitternächt'gen Stund           u ponoćni sat
Und alle lauschen meinem Lied,         i svi slušaju moju pesmu,
dann wird mir klar der Grund:         tad mi je jasan razlog:

Meine Lippen, sie küssen so heiß        Moje usne tako žarko ljube
Meine Glieder sind schmiegsam und weiß/weich,
In den Sternen da steht es geschrieben:
Du sollst küssen, du sollst lieben!

Meine Füße sie schweben dahin,
meine Augen sie locken und glüh'n
und ich tanz' wie im Rausch den ich weiß,
meine Lippen sie küssen so heiß!

In meinen Adern drin,
da rollt das Blut der Tänzerin
Denn meine schöne Mutter war
Des Tanzes Knigin im gold'nen Alcazar.

Sie war so wunderschön,
ich hab' sie oft im Traum geseh'n.
Schlug sie das Tamburin, zu wildem Tanz,
dann sah man alle Augen glühn!

Sie ist in mir aufs neu erwacht,
ich hab' das gleiche Los.
Ich tanz' wie sie um Mitternacht
Und fühl das eine bloß:

Meine Lippen, sie küssen so heiß!
Meine Glieder sind schmiegsam und weiß/weich,
In den Sternen da steht es geschrieben:
Du sollst küssen, du sollst lieben!

Meine Füße sie schweben dahin,
meine Augen sie locken und glüh’n
und ich tanz’ wie im Rausch, denn ich weiß,
meine Lippen sie küssen so heiß!   
23.12.2022.
Ruđero Leonkavalo
[Ruđero Leonkavalo]
Recitar! (Vesti la giubba), arija Kanija iz opere "Pajaci"
Recitar! Mentre preso dal delirio,
non so più quel che dico,
e quel che faccio!
Eppur è d'uopo, sforzati!
Bah! Sei tu forse un uom?
Tu se' Pagliaccio!

Vesti la giubba e la faccia infarina.
La gente paga, e rider vuole qua.
E se Arlecchin t'invola Colombina,
ridi, Pagliaccio, e ognun applaudirà!
Tramuta in lazzi lo spasmo ed il pianto
in una smorfia il singhiozzo e 'l dolor, Ah!

Ridi, Pagliaccio,
sul tuo amore infranto!
Ridi del duol, che t'avvelena il cor!   
25.05.2018.
M
Pjetro Maskanji
[Đovani Tarđoni-Toceti, Gvido Menaši]
Mamma, quel vino è generoso, arija Turidua iz opere "Kavalerija rustikana"
Mamma,                   Mama,
Quel vino è generoso, e certo       Ovo vino je izdašno, i sigurno
Oggi troppi bicchieri ne ho tracannato... sam danas previše čaša popio...
vado fuori all'aperto....         izaći ću malo van...
Ma prima voglio che mi benedite      Ali pre toga mi daj blagoslov
come quel giorno che partii soldato ...  kao kad sam pošao u vojsku...
e poi ... mamma ... sentite ...      i još... mama... slušaj...
s'io ... non tornassi ... voi dovrete fare ako se ne vratim... ti moraš biti
da madre a Santa, ch'io le avea giurato  majka Santuci, kojoj sam obećao
di condurla all'altare.—          da je odvedem pred oltar...

(Perché parli così, figliuol mio?)     (Zašto tako govoriš, sine dragi?)

Oh! nulla!È il vino che mi ha suggerito!  Oh, ništa! To vino govori iz mene.
Per me pregate Iddio!           Moli Boga za mene!
Un bacio, mamma...             Jedan poljubac, mama...
Un altro bacio... addio!          Još jedan poljubac... zbogom! 
25.05.2018.
Đan Karlo Menoti
[Đan Karlo Menoti]
"Telefon", opera
The Telephone Libretto

(In Lucy's apartment.               (Lusin stan. Dok se zavesa diže,
As the curtain goes up, Lucy is busy opening   Lusi otvara kutiju s poklonom koji
a gift box which Ben has just handed to her)   joj je Ben upravo predao)

LUCY                       LUSI
Oh! Just what I wanted.              O, baš to sam htela.

(she unwraps a piece of abstract sculpture)    (odmotava apstraktnu skulpturu)
Thank you!                    Hvala!

BEN                        BEN
I'm so glad you like it!             Dragi mi je da ti se sviđa!
Now, Lucy, I've something to tell you.      No, Lusi, imam ti nešto reći.
I'm going away.                  Odlazim.

LUCY                       LUSI
Oh, dear! When are you going?           O, dragi! Kud ideš?

BEN                        BEN
My train leaves in an hour.            Voz mi polazi za jedan sat.

LUCY                       LUSI
Oh, I'm sorry!                  O, žao mi je!

BEN                        BEN
But before I go                  Ali, pre no što pođem
I would like to ask you something.        želim te nešto pitati.

LUCY                       LUSI
Yes, dear.                    Da, dragi?

BEN                        BEN
You know how much I've always liked you.     Znaš koliko si mi se uvek sviđala.

LUCY                       LUSI
Yes, dear?                    Da, dragi?

BEN                        BEN
Well, then…                    Pa, onda...
I was just wond'ring…               pitao sam se...
that is, of course, after I come back…      to jest, naravno, kad se vratim...
If you would consider...             bi li razmotrila...

LUCY                       LUSI
What, dear?                    Šta, dragi?

BEN                        BEN
I don't quite know to tell you.          Ne znam tačno kako da ti kažem.

(the telephone rings)               (zvoni telefon)

LUCY                       LUSI
Excuse me. Hello! Hello!             Izvini. Halo! Halo!
Oh, Margaret, it's you.              O, Margaret, ti si.
I am so glad you called,             Drago mi je što si nazvala,
I was just thinking of you.            baš sam mislila na tebe.
It's been a long time since you called me.    Odavno me nisi zvala.
Who? I? I cannot come tonight.          Ko? Ja? Ne mogu doći večeras.
No, my dear, I'm not feeling very well.      Ne, draga. Ne osećam se najbolje.
When? Where? I wish I could be there!       Kad? Gde? Volela bih da sam tamo!
I'm afraid I must not. Hello? Hello?       Bojim se da ne smem. Halo? Halo?
What did you say, my darling?           Šta si rekla, draga?
What did you say? Hello? Hello?          Šta si rekla? Halo? Halo?
Please speak louder!               Molim te, govori glasnije.
I heard the funniest thing!            Čula sam najsmešniju stvar!
Jane and Paul are going              Džejn i Pol će se
to get married next July.             venčati u julu.
Don't you think it is the funniest thing     Zar to nije najsmešnija stvar
you ever heard? I know... of course...      koju si ikad čula? Znam... naravno...
(she giggles)                   (hihoće se)
And how are you?                 A kako si ti?
And how is John?                 Kako je Džon?
And how is Jean?                 Kako je Džin?
You must tell them that I send them my love.   Pozdravi ih od mene.
And how is Ursula,                A kako je Ursula,
and how is Natalie,                kako je Natali,
and how is Rosalie?                kako je Rozali?
I hope she's gotten over her cold.        Nadam se da ti je prošla prehlada?
And how is your mother,              Kako ti je majka,
and how is your father,              kako ti je otac
and how is dear little granny?          i kako ti je bakica?

(nodding)                     (klima glavom)

Ha, ha! Ha, ha!                  Ha ha ha ha!

(Shaking her head)                (Odmahuje glavom)

Ha, ha! Ha, ha!                  Ha ha ha ha!
Oh, dear! Well then, good-bye.          O, Bože! Zdravo, onda.
I am so glad you called,             Drago mi je što si nazvala.
I was just think of you.             Baš sam mislila na tebe.
It's been a long time since you called me.    Odavno nisi zvala.
Yes, you already told me that.          Da, to si mi već rekla.
No my darling, of course I won't forget!     Ne, draga, naravno da neću zaboraviti!
Yes, goodbye, my dear, good-bye          Da, zdravo, draga moja, zdravo.
Yes my darling, good-bye. Yes!          Da, draga, zdravo. Da!
Ha, ha! Ha, ha!                  Ha ha ha ha!
That's the funniest thing I ever heard!      To je najsmešnija stvar koju sam ikad čula!
And how are you,                 A kako si ti,
and Bets, and Bob,                i Bets, i Bob,
and Sara, and Sam?                i Sara i Sem?
You must tell them that I send them my love.   Pozdravi ih od mene.
And how is the pussycat, how is the dog?     A kako je maca, kako pas?
Oh, I'm so glad! Goodbye!             O, baš mi je drago! Pozdrav!
Yes, Margaret!                  Da, Margaret!
All right, all right!, good-bye!         Dobro, dobro!, zdravo!
All right, all right!, good-bye!         Dobro, dobro!, zdravo!
Now, Margaret, goodbye! So long.         No, Margaret, zdravo! Zbogom.
(she hangs up)                  (poklapa slušalicu)
That was Margaret!                To je bila Margaret!

BEN                        BEN
You don't say.                  Ma nemoj reći!

LUCY                       LUSI
Isn't she funny?                 Zar nije smešna?

BEN                        BEN
She is a scream!                 Strašna je!

LUCY                       LUSI
Would you like to know what she told me?     Želiš li znati šta mi je rekla?

BEN                        BEN
I'd love to, but not now...            Voleo bih, ali sad...
It is getting late and there is so much      Kasno je a toliko toga
I have to tell you.                ti moram reći.

LUCY                       LUSI
All right, go on.                 Dobro, hajde.
What is it, darling?               O čemu se radi, dragi?

(the telephone rings)               (zvoni telefon)

Excuse me. Hello! Hello!             Izvini. Halo! Halo!
What are you saying?               Šta ste rekli?
What number do you want?             Koji broj želite?
Wrong number!                   Pogrešan broj!
Why must they always pick on me          Zašto uvek mene uznemiravaju
when they get the wrong number?          kad dobiju pogrešan broj?

BEN                        BEN
Why, indeed!                   Da, zaista!
But now will you please listen to me?       Ali, hoćeš li me sad saslušati?
The time is getting shorter.           Ponestaje mi vremena.

LUCY                       LUSI
Would you like to know the exact time?      Želiš znati tačno vreme?
Just wait.                    Sačekaj.

(Lucy dials, than she hangs up)          (Lusi bira broj, zatim poklapa slušalicu)

It is four fifteen and three           Sad je 16:15 i
and half seconds.                 tri i pô sekunde

LUCY, BEN                     LUSI, BEN
Oh!                        Oh!

BEN                        BEN
Thank you. But now, please,            Hvala. Ali, hoćeš li me,
will you listen to me?              molim te, sad saslušati?

LUCY                       LUSI
Of course, what else have I done? Go on then.   Naravno, šta drugo radim? Hajde, onda.

BEN                        BEN
Well, as we were saying,             Dakle, kao što smo rekli,
you know how much I've always cared for you...  znaš koliko mi je stalo do tebe...
so, I was just wond'ring... that is, of course,  pa, pitam se... to jest, naravno,
after I come back...               kad se vratim...
if you would consider               ako bi razmotrila

(the telephone rings)               (zvoni telefon)

Oh! I'll go insane!                Oh, poludeću!

LUCY                       LUSI
I'm sorry. Hello? Hello?             Izvini. Halo? Halo?
Why, George, it's you!              O, Džordže, ti si!!
But why must scream at me so!           Ali, zašto moraš tako vikati na mene?
What do you mean!                 Šta misliš!
Who ever told it to you?             Ko ti je uopšte to rekao?
I never said that about you!           Nikad to nisam rekla o tebi!
If you don't believe me you can call up Phyllis! Ako mi ne veruješ, nazovi Filis!
How dare you say such a thing!          Kako se usuđuješ reći takvu stvar!
Stop using such language!             Prestani se tako izražavati!
No... yes... no, no, I mean...          Ne... da... ne, ne, mislim...
I swear it isn't true!              Kunem se da nije istina!
How can you believe that I'd say such a thing?  Kako možeš verovati da bih to rekla?
Now listen to me!                 Slušaj me!
I'm not going to stand it if you call me names!  Neću trpeti da me tako nazivaš!

(she giggles the receiver)            (drma telefon)

Hello? Hello?                   Halo? Halo?

(spoken)                     (govori)

Murder!                      Dovraga!

(she hangs up and bursts into tears)       (poklapa slušalicu i brizne u plač)

BEN                        BEN
Listen, Lucy, listen, now don't you cry.     Slušaj, Lusi, slušaj, nemoj plakati.
There is something I must tell you.        Nešto ti moram reći.
Listen, Lucy, listen, dear, don't you cry,    Slušaj, Lusi, slušaj, draga, nemoj plakati,
lift your face and dry your tears. Listen,    podigni glavu i obriši suze. Slušaj,
Lucy, listen dear                 Lusi, slušaj, draga.

LUCY                       LUSI
Oh, you don't understand!             Oh, ne razumeš!
Let me go and get a handkerchief.         Čekaj da uzmem maramicu.

(Lucy exits)                   (Lusi izlazi)

BEN                        BEN
Try again and again. What else can a man do    I opet, i opet. Šta čovek da radi
except wait and then try and wait         nego da čeka i onda pokuša i čeka
And then try once again?             i onda proba još jednom?
I'd rather contend with lover,          Radije bih se borio s ljubavnikom,
husband, or in-laws, than             mužem, tazbinom, nego
This two headed monster who comes unasked     s ovim dvoglavim nezvanim čudovištem
and devours my day.                koje mi proždire dan.
For this thing can't be poisoned or drowned.   Jer se ta stvar ne može otrovati ni udaviti.
It has hundred of lives and miles of       Ima stotinu života i kilometre
Umbilical cord.                  pupčane vrpce.

(he notices a pair of scissors on table.     (Spazi makaze na stolu. Naoružava
He arms himself with them and approaches     se njima i prilazi telefonu,
the telephone slowly and menacingly.       sporo i preteći. Odjednom telefon zazvoni
Suddenly the telephone rings out loudly      glasno i očajnički, kao dete koje traži pomoć.
and desperately, like a child crying for help.  Lusi žurno ulazi i zaštitnički uzima telefon
Lucy rushes in and takes the telephone      u naručje.)
protectingly in her arms)

LUCY                       LUSI
You wicked man! What were you doing to it?    Ti zli čoveče! Šta si mu hteo uraditi?

BEN                        BEN
I... I was only trying...             Ja... samo sam hteo...

LUCY                       LUSI
The poor thing! Shame on you! Put them down!   Jadničak! Sram te bilo! Spusti ga!

BEN                        BEN
I assure you it was all in self-defense.     Veruj mi, to je bilo u samoodbrani.

LUCY                       LUSI
You must have hit it first!            Mora da si ga ti prvi udario!

BEN                        BEN
Lucy, can we two have a quiet talk?        Lusi, možemo li nas dvoje mirno razgovarati?

LUCY                       LUSI
Yes, dear, but first I must call up Pamela.    Da, dragi, ali prvo moram nazvati Pamelu.

BEN                        BEN
Pamela? Why must you call her now?        Pamelu? Zašto je sad moraš zvati?

LUCY                       LUSI
I must tell her of my quarrel with George.    Moram joj reći o mojoj svađi s Džordžom.

BEN                        BEN
Can't you tell her afterwards?          Ne možeš li joj reći kasnije?

LUCY                       LUSI
Oh, no, I must get hold of her before she hears  A, ne. Moram je uhvatiti pre nego što čuje
it from some body else.              od nekog drugog.

(together)                    (zajedno)

LUCY                       LUSI
It will only take a moment,            Trajaće samo trenutak,
I will make it very short.            biću vrlo kratka.
It will only take a moment,            Trajaće samo trenutak,
I will make it very short.            biću vrlo kratka.
It will take me just a minute,          Trebaće mi samo minut,
I will make it very short.            biću vrlo kratka.

BEN                        BEN
Lucy, dear, please not now.            Lusi, draga, molim te, nemoj sad.
I shall soon be gone.               Uskoro polazim.
Lucy, dear, please not now.            Lusi, draga, molim te, nemoj sad.
I shall soon be gone.               Uskoro polazim.
Can't you wait until I go?            Možeš li sačekati dok odem?
But I have not time to lose.           Ali, nemam više vremena.
Oh, all right, but please hurry!         Pa dobro, ali, molim te, požuri!

(Lucy dials)                   (Lusi bira broj)

LUCY                       LUSI
Hello!, this is Lucy.               Halo, ovde je Lusi.
I must had a quarrel with George...        Mora da sam se posvađala s Džordžom...
over the telephone.                preko telefona.
Shall I tell you all about it?          Da ti ispričam sve o tome?
It all began on Sunday,              Sve je počelo u nedelju,
when Jean and I went skating.           kad smo Džin i ja bile na klizanju.
We got on the trolley               Išle smo trolejbusom
and met Meg and Molly,              i srele Meg i Moli,
so we sat down next to them.           pa smo sele do njih.
I've known both Meg and Molly for years,     Meg i Moli znam godinama,
and thought they were my friends.         pa sam mislila da su mi prijateljice.
But what they have done to me now         Ali, šta su mi sad uradile,
I'll never forget.                nikad neću zaboraviti.
They started asking if I had seen George,     Pitale su viđam li Džordža,
and now I know why                a sad znam zašto sam
I said I had seen him once;            rekla da sam ga videla jednom;
that's all they wanted to know.          samo to su htele znati.
So one thing led to another,           I tako je jedna stvar vodila drugoj,
and while we gabbed about George         i dok smo brbljale o Džordžu
I told them what you told me           rekla sam im šta si ti rekla meni
you had heard about him and Joe.         šta si čula o njemu i Džou.
Yes, I told them what you told me         Da, rekla sam im šta si ti rekla meni
you had heard about him and Joe.         da si čula o njemu i Džou.
I know I was a fool,               Znam da sam bila glupa,
but now It is too late.              ali sad je prekasno.
They told him what I told them          One su mu rekle šta sam im rekla
you had told me.                 da si mi rekla.

BEN                        BEN
I've waited hour after hour,           Čekam sat za satom,
but she will never stop.             ali ona nikad neće prestati.
I must tell her I love her,            Moram joj reći da je volim,
but that thing will not let me,          ali ta stvar mi ne dozvoljava,
and now I have to go and she will never      a sad moram ići i ona nikad,
and she will never know.             ona nikad neće znati.

LUCY                       LUSI
Of course, I said, "Oh, George, my darling,    Naravno, rekla sam "O, Džordže, dragi moj,
how can you believe that I'd say such a thing,  kako možeš verovati da sam rekla takvu stvar,
you know that in me you have a true friend"    znaš da u meni uvek imaš iskrenog prijatelja".
But he wouldn't believe me,            Ali mi nije verovao,
and cursed me up and down,            psovao me od glave do pete,
and kept calling me names,            nazivao me pogrdnim imenima,
yes, all sorts of names.             da, svakakvim imenima.
And then I said "Oh George, my darling,      A onda sam rekla "O, Džordže, dragi moj,
if you don't believe me              ako mi ne veruješ,
you can call up Phyllis and ask her        možeš nazvati Filis i pitati je
to tell you whether or not is true"        da ti kaže je li to istina ili ne".
Of course I had to lie,              Naravno da sam morala lagati,
what Else was I to do?              šta sam drugo mogla
But oh, you'll never know how much        Eh, nikad nećeš znati
I went through.                  koliko sam propatila.
Oh, you'll never know how much          Eh, nikad nećeš znati
I went through.                  koliko sam propatila.

(together)                    (zajedno)

BEN                        BEN
I've waited hour after hour            Čekam sat za satom,
but she will never stop.             ali ona nikad neće prestati.
I must tell her I love her,            Moram joj reći da je volim,
but that thing will not let me,          ali ta stvar mi ne dozvoljava,
and now I have to go, and she will never,     a sad moram ići i ona nikad,
and she will never know.             ona nikad neće znati.
I heard that before.               To sam već čuo ranije.
She only stops to start again.          Ona prestane i počne iznova.
If I stay I'll go mad!              Ako ostanem, poludeću!
There's only one thing left,           Ostala je samo jedna stvar,
there's only one thing left.           Ostala je samo jedna stvar.

LUCY                       LUSI
I thought I would die; Ah! Ah!          Mislila sam da ću umreti, ah! Ah!
I am so glad that you understand.         Tako mi je drago što razumeš.
And now, let's say good-bye.           A sad da se pozdravimo.
I want to think it over,             Moram još razmisliti,
if anything else should happen today       ako se još nešto desi danas,
I promise to call you again.           obećavam da ću te opet nazvati.
Good-bye. Good-bye.                Zdravo. Zdravo.

(Ben exits)                    (Ben izlazi)

Oh, where has he gone?              Oh, kud je otišao?
He left me alone with my telephone.        Ostavio me samu s telefonom.
I wander what he wanted to tell me?        Pitam se, šta mi je hteo reći?
I have feeling he had something on his mind.   Čini mi se da je imao nešto na umu.
Will he come back?                Hoće li se vratiti?
By now he must be on the train.          Mora da je sad već u vozu.

(at one side of the stage a curtain is drawn,   (Na jednoj strani pozornice diže se zavesa,
revealing a public telephone booth somewhere   otkrivajući telefonsku govornicu negde
in the city Ben is seen in it, dialing a number) u gradu. U njoj se vidi Ben da bira broj.)

I don't know why I feel depressed.        Ne znam zašto se osećam depresivno.

(the telephone rings)               (zvoni telefon)

Oh! It must be he! It must be he!         Oh, to mora biti on! Mora biti on!

(she quickly powders her nose and         (brzo proverava šminku i
fixes her hair)                  popravlja kosu)

Hello?                      Halo?

BEN                        BEN
Hello!                      Halo

LUCY                       LUSI
Where are you, my darling?            Gde si ti, dragi moj?

BEN                        BEN
I'm terribly near you, right next to your ear.  Strašno sam ti blizu, uz tvoje uvo.

LUCY                       LUSI
Did you miss your train?             Jesi li propustio voz?

BEN                        BEN
Not yet.                     Nisam još.

LUCY                       LUSI
But why did you leave me,             Ali, zašto si me ostavio,
and what was the thing              i koja je to stvar
you so wanted to tell me?             koju si mi hteo reći?

BEN                        BEN
Will you marry me?                Hoćeš li se udati za mene?

LUCY                       LUSI
Oh, Ben! Of course I will marry you!       Oh, Bene! Naravno da hoću!
You know that I love you.             Zna da te volim.
So why, my darling, did you wait so long     Zašto si onda toliko dugo čekao
to ask me what you already knew?         da pitaš to što već znaš?

BEN                        BEN
Blessed invention, extend your forgiveness!    Blagoslovljen izum, daruj mu oprost!
From now on this shall be that form        Od sad će ovo biti oblik ljubavi
Of love which people call "L'amour à trois".   koji ljudi nazivaju "Ljubav utroje".
I must go now.                  Sad moram ići.

LUCY                       LUSI
Oh, not just yet.                 Ah, nemoj još.

BEN                        BEN
I'll miss my train.                Propustiću voz.

LUCY                       LUSI
No, no, you still have time.           Ne, ne, imaš još vremena.

BEN                        BEN
Will you wait for me?               Hoćeš li me čekati?

LUCY                       LUSI
Oh, Ben, of course I will wait,          Oh, Bene, naravno da ću čekati
but please don't be long.             ali, molim te, nemoj dugo.

(together)                    (zajedno)

BEN                        BEN
As long as you have a phone            Dok imaš telefon
you'll never be alone.              nikad nećeš biti sama.

LUCY                       LUSI
I'll wait by the phone, but darling,       Čekaću pored telefona, ali, dragi,
don't be long. And while you're away...      nemoj dugo. A dok nisi tu...

BEN                        BEN
Yes?                       Da?

LUCY                       LUSI
Don't forget...                  Ne zaboravi...

BEN                        BEN
Your eyes?                    Tvoje oči?

LUCY                       LUSI
No...                       Ne...

BEN                        BEN
Your hands                    Tvoje ruke?

LUCY                       LUSI
No...                       Ne...

BEN                        BEN
Your lips?                    Tvoje usne?

LUCY                       LUSI
No...                       Ne...

BEN                        BEN
What, then?                    Pa, šta onda?

LUCY                       LUSI
My number!                    Moj broj!

BEN                        BEN
Your number?                   Tvoj broj?

(together)                    (zajedno)

LUCY                       LUSI
Oh! Please don't forget to call my number,    O, molim te, ne zaboravi nazvati moj broj,
my darling, remember to call it every day     dragi, zapamti da zoveš svaki dan
my number, my number.               moj broj, moj broj
Oh! Please don't forget to call my number,    O, molim te, ne zaboravi nazvati moj broj,
my darling, remember to call it every day.    dragi, zapamti da zoveš svaki dan.
You always can reach me              Uvek me možeš dobiti
by ringing this number,              pozivom ovog broja,
by ringing this number,              pozivom ovog broja,
by ringing this number.              pozivom ovog broja.

BEN                        BEN
I'll never forget to call your number,      Nikad neću zaboraviti da pozovem tvoj broj,
yes dear, I'll remember to call it every day   da, draga, zapamtiću da zovem svaki dan
your number, your number,             tvoj broj, tvoj broj,
I'll never forget to call your number.      nikad neću zaboraviti da pozovem tvoj broj.
Yes, dear, I'll remember to call it every day   Da, draga, zapamtiću da zovem svaki dan.
I always can reach you              Uvek te mogu dobiti
by ringing this number,              pozivom tog broja,
by ringing this number,              pozivom tog broja,
by ringing this number.              pozivom tog broja.

LUCY                       LUSI
You'd better write it down            Bolje ga zapiši
so you won't forget it.              i nećeš ga zaboraviti.
Stevedore two...                 Stivdor dva...

(Ben struggles with a pencil and paper)      (Ben se muči oko olovke i papira)

BEN                        BEN
Stevedore two...                 Stivdor dva...

LUCY                       LUSI
Three...                     Tri...

BEN                        BEN
Three...                     Tri..

LUCY                       LUSI
Four...                      Četiri...

BEN                        BEN
Four...                      Četiri...

LUCY                       LUSI
Nine...                      Devet...

BEN                        BEN
Nine...                      Devet...

LUCY                       LUSI
O...                       Nula...

BEN                        BEN
O...                       Nula...

   
03.10.2022.
Volfgang Amadeus Mocart
[Lorenco Da Ponte]
Deh, vieni, non tardar, arija Suzane iz opere "Figarova ženidba"
Giunse alfin il momento
che godrò senz'affanno
in braccio all'idol mio. Timide cure,
uscite dal mio petto,
a turbar non venite il mio diletto!
Oh, come par che all'amoroso foco
l'amenità del loco,
la terra e il ciel risponda,
come la notte i furti miei seconda!

Deh, vieni, non tardar, oh gioia bella,
vieni ove amore per goder t'appella,
finché non splende in ciel notturna face,
finché l'aria è ancor bruna e il mondo tace.
Qui mormora il ruscel, qui scherza l'aura,
che col dolce sussurro il cor ristaura,
qui ridono i fioretti e l'erba è fresca,
ai piaceri d'amor qui tutto adesca.
Vieni, ben mio, tra queste piante ascose,
ti vo' la fronte incoronar di rose.   
12.11.2023.
Volfgang Amadeus Mocart
[Lorenco Da Ponte]
Donne mie, la fate a tanti, arija Guljelma iz opere "Tako čine sve"
Donne mie, la fate a tanti,
Che, se il ver vi deggio dir,
Se si lagnano gli amanti
Li comincio a compatir.

Io vo' bene al sesso vostro,
Lo sapete, ognun lo sa:
Ogni giorno ve lo mostro,
Vi dò segno d'amistà;

Ma quel farla a tanti e tanti
M'avvilisce in verità.

Mille volte il brando presi
Per salvar il vostro onor,
Mille volte vi difesi
Colla bocca, e più col cor.

Ma quel farla a tanti e tanti
È un vizietto seccator.

Siete vaghe, siete amabili,
Più tesori il ciel vi diè,
E le grazie vi circondano
Dalla testa sin ai piè;

Ma la fate a tanti e tanti,
Che credibile non è.
Che, se gridano gli amanti,
Hanno certo un gran perché.   
12.11.2023.
17.04.2024.
24.04.2024.
Volfgang Amadeus Mocart
[Lorenco Da Ponte]
Là ci darem la mano, duet Cerline i Don Đovanija iz opere "Don Đovani"
DON GIOVANNI
Là ci darem la mano,
Là mi dirai di sì.
Vedi, non è lontano;
Partiam, ben mio, da qui.

ZERLINA
(Vorrei e non vorrei,
Mi trema un poco il cor.
Felice, è ver, sarei,
Ma può burlarmi ancor.)

DON GIOVANNI
Vieni, mio bel diletto!

ZERLINA
(Mi fa pietà Masetto.)

DON GIOVANNI
Io cangierò tua sorte.

ZERLINA
Presto... non son più forte.

DON GIOVANNI
Andiam!

ZERLINA
Andiam!

A DUE
Andiam, andiam, mio bene.
a ristorar le pene
D'un innocente amor.   
12.11.2023.
Volfgang Amadeus Mocart
[Katerino Macola]
S'altro che lacrime, arija Servilije iz opere "Titovo milosrđe"
S'altro che lacrime
Per lui non tenti,
Tutto il tuo piangere
Non giovera.

A questa inutile
Pieta che senti,
Oh quanto e simile
La crudelta.   
24.04.2024.
Stevan Mokranjac
[anoniman]
Tebe Boga hvalim, himna
Тебе Бога хвалим,            Tebe Boga slavimo,
тебе Господа исповједуем.        Tebe Gospodina priznajemo.
тебе превјечнаго Отца          Tebe Večnog Oca
всја земља величајет.          sva zemlja veliča.
Тебе вси Ангели,             Tebi svi Anđeli,
Тебје небеса и всja Сили.        Tebi nebesa i sve Sile,
Тебје херувими и серафими        Tebi heruvimi i serafimi
непрестаними гласи взивајут:       kliču neprekidnim glasom:
Свјат, свјат, свјат           sveti, sveti, sveti
Господ Бог Саваот,            Gospodine Bože Savaote,
Полни сут небеса и земља         Puni su nebesa i zemlja
величества слави Твојеја.        veličanstva slave Tvoje.
Тебе убо просим             Stoga te molimo
помози рабом Твоим,           pomozi svom slugi,
спаси, Господи, људи Твоја,       spasi, Gospodine, narod svoj
и благослови достојаније Твоје.     i blagoslovi svoju baštinu.
Слава Отцу и Сину и свјатому Духу.    Slava Ocu i Sinu i svetome Duhu.
И ниње и присно и во вјеки вјеков амин. I nikad i uvek i u vek vekova amin.
Аллилуја, аллилуја, аллилуја,      Aleluja, aleluja, aleluja,
слава Тебје Боже.            slava Tebi Bože. 
22.05.2024.
O
Žak Ofenbah
[Žil Barbje]
Belle nuit, ô nuit d'amour, duet Đulijete i Niklausa iz opere "Hofmanove priče"
NICKLAUSSE
Belle nuit, ô nuit d'amour,
Souris à nos ivresses,
Nuit plus douce que le jour,
Ô belle nuit d'amour!

GIULIETTA, NICKLAUSSE
Le temps fuit et sans retour
Emporte nos tendresses,
Loin de cet heureux séjour
Le temps fuit sans retour.

Zéphyrs embrasés,
Versez-nous vos caresses,
Zéphyrs embrasés,
Donnez-nous vos baisers!
vos baisers! vos baisers! Ah!   
17.04.2024.
P
Đakomo Pučini
[Luiđi Ilika, Đuzepe Đakoza]
Addio, fiorito asil, arija Pinkertona iz opere "Madam Baterflaj"
Addio, fiorito asil
di letizia e d'amor...
Sempre il mite suo sembiante
con strazio atroce vedrò.

Addio, fiorito asil...
Non reggo al tuo squallor...
Fuggo, fuggo...son vil!   
25.05.2018.
Đakomo Pučini
[Đuzepe Adami]
Chi il bel sogno di Doretta, arija Magde iz opere La Rondine
Chi il bel sogno di Doretta
Poté indovinar?
Il suo mister come mai
Come mai finì

Ahimè, un giorno uno studente in bocca la baciò
E fu quel bacio rivelazione
Fu la passione

Folle amore
Folle ebbrezza
Chi la sottil carezza
D'un bacio così ardente
Mai ridir potrà?

Ah, mio sogno
Ah, mia vita

Che importa la ricchezza
Se al fine è rifiorita
La felicità
O sogno d'or
Poter amar così   
17.04.2024.
Đakomo Pučini
[Luiđi Ilika, Đuzepe Đakoza]
D’onde lieta uscì, arija Mimi iz opere "Boemi"
D'onde lieta uscì
al tuo grido d'amore,
torna sola Mimì
al solitario nido.
Ritorna un'altra volta
a intesser finti fior.
Addio, senza rancor.
- Ascolta, ascolta.
Le poche robe aduna che lasciai
sparse. Nel mio cassetto
stan chiusi quel cerchietto
d'or e il libro di preghiere.
Involgi tutto quanto in un grembiale
e manderò il portiere...
- Bada, sotto il guanciale
c'è la cuffietta rosa.
Se... vuoi... serbarla a ricordo d'amor!...
Addio, senza rancor.   
25.05.2018.
Đakomo Pučini
[Ruđero Leonkavalo, Đuzepe Đakoza, Luiđi Ilika, Marko Praga, Domeniko Oliva]
Donna non vidi mai, arija de Grijea iz opere "Manon Lesko"
Donna non vidi mai, simile a questa!
A dirle: "io t'amo,"
A nuova vita l'alma mia si desta
"Manon Lescaut mi chiamo"
Come queste parole profumate
Mi vagan nello spirto
E ascose fibre vanno a carezzare
O sussurro gentil
Deh, non cessar!   
25.05.2018.
Đakomo Pučini
[Luiđi Ilika, Đuzepe Đakoza]
E lucevan le stelle, arija Kavaradosija iz opere "Toska"
E lucevan le stelle
Ed olezzava la terra
Stridea l'uscio dell'orto
E un passo sfiorava la rena
Entrava ella, fragrante
Mi cadea fra le braccia
Oh! dolci baci, o languide carezze
Mentr'io fremente
le belle forme disciogliea dai veli!
Svanì per sempre il sogno mio d'amore...
L'ora è fuggita e muoio disperato!
E non ho amato mai tanto la vita!   
25.05.2018.
Đakomo Pučini
[Đuzepe Adami, Renato Simoni]
Nessun dorma, arija Kalafa iz opere "Turandot"
Nessun dorma! Nessun dorma!
Tu pure, o Principessa
Nella tua fredda stanza
Guardi le stelle
Che tremano d'amore, e di speranza!

Ma il mio mistero è chiuso in me;
Il nome mio nessun saprà!
No, No! Sulla tua bocca
Lo dirò quando la luce splenderà!

Ed il mio bacio scioglierà
Il silenzio che ti fa mia!   
23.12.2022.
Đakomo Pučini
[Đovakino Forcano]
O mio babbino caro, arija Laurete iz opere "Đani Skiki"
O mio babbino caro,
mi piace è bello, bello;
vo'andare in Porta Rossa
a comperar l'anello!

Sì, sì, ci voglio andare!
e se l'amassi indarno,
andrei sul Ponte Vecchio,
ma per buttarmi in Arno!

Mi struggo e mi tormento!
O Dio, vorrei morir!
Babbo, pietà , pietà!
Babbo, pietà , pietà!   
25.05.2018.
Đakomo Pučini
[Luiđi Ilika, Đuzepe Đakoza]
Quando m’en vò, arija Mizete iz opere "Boemi"
Quando m’en vo soletta per la via,
La gente sosta e mira
E la bellezza mia tutta ricerca in me
Da capo a pie'...
Ed assaporo allor la bramosia
Sottil, che da gli occhi traspira
E dai palesi vezzi intender sa
Alle occulte beltà.
Così l'effluvio del desìo tutta m'aggira,
Felice mi fa!
E tu che sai, che memori e ti struggi
Da me tanto rifuggi?
So ben le angoscie tue non le vuoi dir,
Ma ti senti morir!   
25.05.2018.
23.12.2022.
12.11.2023.
Đakomo Pučini
[Luiđi Ilika, Đuzepe Đakoza]
Sì. Mi chiamano Mimì, arija Mimi iz opere "Boemi"
Sì.
Mi chiamano Mimì,
ma il mio nome è Lucia.
La storia mia
è breve. A tela o a seta
ricamo in casa e fuori...
Son tranquilla e lieta
ed è mio svago
far gigli e rose.
Mi piaccion quelle cose
che han sì dolce malìa,
che parlano d'amor, di primavere,
di sogni e di chimere,
quelle cose che han nome poesia...
Lei m'intende?

Mi chiamano Mimì,
il perché non so.
Sola, mi fo
il pranzo da me stessa.
Non vado sempre a messa,
ma prego assai il Signore.
Vivo sola, soletta
là in una bianca cameretta:
guardo sui tetti e in cielo;
ma quando vien lo sgelo
il primo sole è mio
il primo bacio dell'aprile è mio!
Germoglia in un vaso una rosa...
Foglia a foglia la spio!
Cosi gentile
il profumo d'un fiore!
Ma i fior ch'io faccio, ahimè! non hanno odore.
Altro di me non le saprei narrare.
Sono la sua vicina
che la vien fuori d'ora a importunare.   
25.05.2018.
Fransis Pulank
[Žan Anuj]
Les Chemins de l’amour, valcer
Les chemins qui vont à la mer
Ont gardé de notre passage
Des fleurs effeuillées
Et l’écho sous leurs arbres
De nos deux rires clairs.
Hélas! des jours de bonheur,
Radieuses joies envolées,
Je vais sans retrouver traces
Dans mon coeur.

Chemins de mon amour,
Je vous cherche toujours,
Chemins perdus, vous n’êtes plus
Et vos échos sont sourds.
Chemins du désespoir,
Chemins du souvenir,
Chemins du premier jour,
Divins chemins d’amour.

Si je dois l’oublier un jour,
La vie effaçant toute chose,
Je veux dans mon coeur qu’un souvenir
Repose plus fort que l’autre amour.
Le souvenir du chemin,
Où tremblante et toute éperdue,
Un jour j’ai senti sur moi brûler tes mains.    
24.04.2024.
R
Đoakino Rosini
[anoniman]
Canzonetta spagnuola, kancona
En medio a mis colores, ay,
pintando estaba un día, ay,
cuando la musa mía, ay,
me vino a tormentar, ay.

Ay, con dolor pues dejo
empresa tan feliz
cual es de bellae Nice
las prendas celebrar, ay.

Quiso que yo pintase, ay,
objeto sobrehumano, ay,
pero lo quiso en vano, ay,
lo tuvo que dejar, ay.

Ay, con dolor pues dejo
empresa tan feliz
cual es de bellae Nice
las prendas celebrar, ay.

Conoce la hermosura, ay,
un corazón vagado, ay,
mas su destin malvado, ay,
Ie impide de centar, ay.

Ay, con dolor pues dejo
empresa tan feliz
cual es de bellae Nice
las prendas celebrar, ay.   
08.03.2018.
Đoakino Rosini
[Pjetro Metastazio]
La Pesca – Notturno a due voci, duet
Già la notte s’avvicina,     Noć se već približava,
vieni, o Nice, amato bene,    dođi o Niće, moja voljena,
della placida marina       od mirnog zaliva
le fresch’ aure a respirar.   udahnimo malo svežeg zraka.

Non sa dir che sia diletto    Niko ne može reći da je voljen,
chi non posa in queste arene   ako ne stoji na ovom mestu
or che un lento zefiretto    dok lagani povetarac
dolcemente increspa il mar.   nežno mreška more. 
24.04.2024.
S
Kamij Sen-Sans
[Ferdinand Lemer]
Duet i arija Dalile iz opere "Samson i Dalila"
   
08.03.2018.
Josip Slavenski
[Ivan Trnski]
Jesenske noći, pesma
(izvorna verzija Trnskog)
Oj jesenske duge noći,
Reko dragi da će doći.

Il mu doći, il ne doći,
Čekat ću ga do pô noći.

Gdje si, dragi, kud se šećeš,
Zar večeras k meni nećeš?

Ne znaš, dušo, majčin sine,
Za tobom da srce gine?

Bez tebe mi sunca nije,
Za oblak se mjesec krije.

Bez tebe mi zvijezde gasnu,
Tuga mrači noć mi jasnu.

Bez tebe mi i dan mrkne,
Bez tebe mi i med grkne.

Pogiboh ti uzdišući
Za dragim si kukajući.

A ti možda dušu gubiš,
Druge majke zlato ljubiš.

Mene ideš zaboravljat,
Na muke me strašne stavljat.

Nemoj, dragi, gubit duše,
Te me muke jadnu guše.

Jer iz milka samo tvoga
Teče izvor žića moga!”

Tako plače draga duša,
A dragi ju s bliza sluša.

Iznenada k dragoj skoči,
Pa joj ljubi crne oči.

Ljubi usta, ljubi lice
Svog golupka, nježne ptice.

Ljubi dragu zelen-bore,
Draga njega tja do zore. 
22.05.2024.
Š
Johan Štraus, mlađi
[Karl Hafner, Rihard Žené]
Im Feuerstrom der Reben, hor "U Čast" (Šampanjska pesma) iz operete "Šišmiš"
ORLOFSKY               ORLOVSKI
Im Feuerstrom der Reben,       U vetrenom potoku loze,
tralalalalala,            trala la la la la,
sprüht ein himmlisch Leben,      zrači rajski život,
tralalalalala,            trala la la la la,
die Könige, die Kaiser,        kraljevi, carevi,
die lieben Lorbeerreiser,       koji vole lovorove vence,
doch lieben sie daneben        još usto vole
den süssen Saft der Reben.      slatki sok loze.
Stosst an, stosst an         U čast, u čast
und huldigt im Vereine        i zajedno odajmo počast
dem König aller Weine!        kralju svih vina!

ALLE                 SVI
Stosst an! Stosst an! Stosst an!   U čast! U čast! U čast!

ORLOFSKY
Die Majestät wird anerkannt,
anerkannt rings im Land;
jubelnd wird Champagner
der Erste sie genannt!

ALLE
Die Majestät wird anerkannt,
anerkannt rings im Land;
jubelnd wird Champagner
der Erste sie genannt!
Es lebe Champagner der Erste!

ADELE
Dir huldigen Nationen,
Tralalalalala,
bis zu fernsten Zonen,
Tralalalalala,
Champagner schwemmt mitunter
gar mancherlei hinunter,
drum lassen weise Fürsten
die Völker niemals dürsten.
Stosst an, stosst an
und huldigt im Vereine
dem König aller Weine.

ALLE
Stosst an! Stosst an! Stosst an!

ADELE
Die Majestät wird anerkannt,
anerkannt rings im Land;
jubelnd wird Champagner
der Erste sie genannt!

ALLE
Die Majestät wird anerkannt,
anerkannt rings im Land;
jubelnd wird Champagner
der Erste sie genannt!
Es lebe Champagner der Erste!

EISENSTEIN
Der Mönch in stiller Zelle,
tralalalalala,
labt sich an der Quelle,
tralalalalala,
zu netzen seine Lippen,
muss viel und oft er nippen
und holt sich aus dem Glase
Rubinen auf die Nase.
Stosst an, stosst an
und huldigt im Vereine
dem König aller Weine.

ALLE
Stosst an! Stosst an! Stosst an!

EISENSTEIN
Die Majestät wird anerkannt,
anerkannt rings im Land;
jubelnd wird Champagner
der Erste sie genannt!

ALLE
Die Majestät wird anerkannt,
anerkannt rings im Land;
jubelnd wird Champagner
der Erste sie genannt!   
12.11.2023.
V
Endrju Lojd Veber
[Trevor Nan]
Memory, pesma iz mjuzikla "Mačke"
Midnight
Not a sound from the pavement
Has the moon lost her memory?
She is smiling alone
In the lamplight,
the withered leaves collect at my feet
And the wind begins to moan

Memory
All alone in the moonlight
I can smile at the old days
I was beautiful then
I remember the time
I knew what happiness was
Let the memory live again

Every streetlamp
Seems to beat a fatalistic warning
Someone mutters
And the streetlamp gutters
And soon it will be morning

Daylight
I must wait for the sunrise
I must think of a new life
And I musn't give in
When the dawn comes
Tonight will be a memory too
And a new day will begin

Burnt out ends of smoky days
The stale cold smell of morning
The streetlamp dies,
another night is over
Another day is dawning

Touch me
It's so easy to leave me
All alone with the memory
Of my days in the sun
If you touch me
You'll understand what happiness is

Look
A new day has begun   
22.12.2017.
Đuzepe Verdi
[Salvadore Kamarano]
Hor Cigana iz opere "Trubadur"
[TB] Vedi! Le fosche notturne spoglie    Vidi! Noćne sene odjednom
de' cieli sveste l'immensa volta:      nestaju s beskrajnog neba:
sembra una vedova che alfin si toglie    kao udova koja napokon skida
i bruni panni ond'era involta.        crninu kojom je bila umotana.

All'opra! all'opra!             Na posao! na posao!
[T] Dàgli! [B] Martella!           Dajte! Čekiće!

[TB] Chi del gitano i giorni abbella?    Ko Ciganinu ulepšava dane?
[STB] Chi del gitano i giorni abbella,    Ko Ciganinu ulepšava dane,
chi? chi i giorni abbella?          ko? ko ulepšava dane?
[TB] Chi del gitano i giorni abbella?    Ko Ciganinu ulepšava dane?
[STB] La zingarella!             Cigančica!

[TB] Versami un tratto; lena e coraggio   Naspite mi; snagu i hrabrost
il corpo e l'anima traggon dal bere.     telo i duša dobivaju od pića.

[STB] Oh guarda, guarda! del sole un raggio O, gle, gle! sunčev zrak
brilla più vivido nel tuo bicchiere!     sjaji jače u tvojoj čaši!

[TB] All'opra! all'opra!           Na posao! na posao!

Chi del gitano i giorni abbella?       Ko Ciganinu ulepšava dane?
[STB] Chi del gitano i giorni abbella,    Ko Ciganinu ulepšava dane,
chi? chi i giorni abbella?          ko? ko ulepšava dane?
[TB] Chi del gitano i giorni abbella     Ko Ciganinu ulepšava dane?
[STB] La zingarella.             Cigančica!

[S – sopran, T – tenor, B – bas]   
11.06.2019.
Đuzepe Verdi
[Temistokle Solera]
Hor Jevreja iz opere "Nabuko"
Va, pensiero, sull'ali dorate;    Pođi misli, na kril'ma poleti;
Va, ti posa sui clivi, sui colli,   Tebi odmor brežuljci nek pruže,
Ove olezzano tepide e molli      Gde no lahor i mirisi kruže
L'aure dolci del suolo natal!     što kroz noć širi naš rodni kraj!
Del Giordano le rive saluta,     Pozdrav naš ti Jordanu odnesi,
Di Sionne le torri atterrate.     I Sionu što gordo svima preti,
Oh, mia patria sì bella e perduta!  Zemljo moja, svoj sram ropstva stresi!
Oh, membranza sì cara e fatal!    Meni bol stvara sad spomen taj!
Arpa d'or dei fatidici vati,     Zlatna harfa u pesničkoj ruci,
Perché muta dal salice pendi?     Zašto ćuti i zašto je nema?
Le memorie nel petto raccendi,    Žarki ?......................
Ci favella del tempo che fu!     ...  dobu što krasi sve nas!
O simile di Solima ai fati      Svud se čuju kroz noć bolni zvuci,
Traggi un suono di crudo lamento,   a od tuge svi suze već rone,
O t'ispiri il Signore un concento   Daj nam Bože da pesme zazvone,
Che ne infonda al patire virtù!    i kroz borbu nek nas tvoj hrabri glas.
                   (autor prepeva nepoznat) 
11.06.2019.
22.05.2024.
Đuzepe Verdi
[Frančesko Marija Pjave]
La donna è mobile, arija Vojvode iz opere "Rigoleto"
La donna è mobile     Žena je varljiva
Qual piuma al vento,   manje il' jače,
Muta d'accento      bilo kad plače,
E di pensiero.      ili se smeje.
Sempre un amabile     Kao na vetru list
Leggiadro viso,      lako se smenja,
In pianto o in riso    kod tih stvorenja
È menzognero.       varljivo sve je.

È sempre misero      Nek se i kune,
Chi a lei s'affida,    ništa to nije,
Chi le confida      vešto se skrije
Mal cauto il core!    prava joj ćud.
Pur mai non sentesi
Felice appieno
Chi su quel seno
Non liba amore!    
22.12.2017.
23.12.2022.
Đuzepe Verdi
[Manfredo Mađoni]
La zingara, arijeta
Chi padre mi fosse, qual patria mi sia,
Invano la gente chiamando mi va;
Del primo mai seppi ed è patria mia
La terra che un fiore, che un frutto mi dà.
Dovunque il destino m'addita un sentiero,
Io trovo un sorriso, io trovo un amor;
Perchè del passato darommi pensiero,
Se l'ora presente è lieta al mio cor?
Può, è vero, il domani un torbido velo
Dell'aure serene l'aspetto turbar;
Ma s'oggi risplende azzurro il mio cielo,
Perchè rattristarmi d'un dubbio avvenir?
Io sono una pianta che ghiaccio non spoglia,
Che tutto disfida del verno il rigor;
Se fronda qui cade, là un'altra germoglia,
In ogni stagione son carca di fior.   
17.04.2024.
Đuzepe Verdi
[Frančesko Marija Pjave]
Libiamo ne' lieti calici, duet Alfreda i Violete iz opere "Travijata"
ALFREDO
Libiam ne' lieti calici
Che la bellezza infiora,
E la fuggevol ora
S'inebri a voluttà.
Libiam ne' dolci fremiti
Che suscita l'amore,
Poiché quell'occhio al core
Onnipotente va.
Libiamo, amor fra i calici
Più caldi baci avrà.

TUTTI
Libiamo, amor fra i calici
Più caldi baci avrà.

VIOLETTA
Tra voi saprò dividere
Il tempo mio giocondo;
Tutto è follia nel mondo
Ciò che non è piacer.
Godiam, fugace e rapido
È il gaudio dell'amore;
È un fior che nasce e muore,
Né più si può goder.
Godiam c'invita un fervido
Accento lusinghier.

TUTTI
Godiam la tazza e il cantico
La notte abbella e il riso;
In questo paradiso
Ne scopra il nuovo dì.

VIOLETTA
La vita è nel tripudio.

ALFREDO
Quando non s'ami ancora.

VIOLETTA
Nol dite a chi l'ignora.

ALFREDO
È il mio destin così

TUTTI
Godiam la tazza e il cantico
La notte abbella e il riso;
In questo paradiso
Ne scopra il nuovo dì.   
23.12.2022.
12.11.2023.
17.04.2024.
Đuzepe Verdi
[Frančesko Marija Pjave]
Lunge da lei per me non v’ha diletto! De' miei bollenti spiriti, arija Alfreda iz opere "Travijata"
Lunge da lei per me non v'ha diletto!
Volaron già tre lune
Dacchè la mia Violetta
Agi per me lasciò, dovizie, amori
E le pompose feste,
Ov'agli omaggi avvezza,
Vedea schiavo ciascun di sua bellezza.
Ed or contenta in questi ameni luoghi
Tutto scorda per me.
Qui presso a lei io rinascer mi sento,
E dal soffio d'amor rigenerato
Scordo ne' gaudi suoi tutto il passato.

De'miei bollenti spiriti
Il giovanile ardore
Ella temprò coi placido
Sorriso dell'amor!
Dal dì che disse: vivere
Io voglio a te fedel,
Dell'universo immemore
Io vivo quasi in ciel.   
22.12.2017.
17.04.2024.
Đuzepe Verdi
[Frančesko Marija Pjave]
Noi siamo zingarelle, scena iz opere Travijata
ZINGARE
Noi siamo zingarelle
Venute da lontano;
D'ognuno sulla mano
Leggiamo l'avvenir.
Se consultiam le stelle
Null'avvi a noi d'oscuro,
E i casi del futuro
Possiamo altrui predir.

I.
Vediamo! Voi, signora,
Rivali alquante avete.

II.
Marchese, voi non siete
Model di fedeltà.

FLORA
Fate il galante ancora?
Ben, vo' me la paghiate

MARCHESE
Che dianci vi pensate?
L'accusa è falsità.

FLORA
La volpe lascia il pelo,
Non abbandona il vizio
Marchese mio, giudizio
O vi farò pentir.

TUTTI
Su via, si stenda un velo
Sui fatti del passato;
Già quel ch'è stato è stato,
Badate/Badiamo all'avvenir.   
22.05.2024.
Đuzepe Verdi
[Frančesko Marija Pjave]
Pace, pace, mio Dio!, arija Leonore iz opere "Moć sudbine"
Pace, pace, mio Dio!           Bože, daj mi spokoj!
Cruda sventura
M'astringe, ahimé, a languir;
Come il dì primo
Da tant'anni dura
Profondo il mio soffrir.
L'amai, gli è ver!
Ma di beltà e valore
Cotanto Iddio l'ornò.
Che l'amo ancor.
Né togliermi dal core
L'immagin sua saprò.
Fatalità! Fatalità! Fatalità!
Un delitto disgiunti n'ha quaggiù!
Alvaro, io t'amo.
E su nel cielo è scritto:
Non ti vedrò mai più!
Oh Dio, Dio, fa ch'io muoia;
Che la calma può darmi morte sol.
Invan la pace qui sperò quest'alma
In preda a tanto duol.

Misero pane, a prolungarmi vieni
La sconsolata vita . . . Ma chi giunge?
Chi profanare ardisce il sacro loco?
Maledizione! Maledizione! Maledizione!   
12.11.2023.
24.04.2024.
Đuzepe Verdi
[Frančesko Marija Pjave]
Parigi, o cara, duet Alfreda i Violete iz opere "Travijata"
ALFREDO e VIOLETTA
Null'uomo o demon, angiol mio,
Mai più dividermi potrà da te.

ALFREDO
Parigi, o cara, noi lasceremo,
La vita uniti trascorreremo.
De' corsi affanni compenso avrai,
La tua salute rifiorirà.
Sospiro e luce tu mi sarai,
Tutto il futuro ne arriderà.

VIOLETTA
Parigi, o caro, noi lasceremo,
La vita uniti trascorreremo.

ALFREDO
Sì.

VIOLETTA
De' corsi affanni compenso avrai,
La mia salute rifiorirà.
Sospiro e luce tu mi sarai,
Tutto il futuro ne arriderà.
Ah, non più!
A un tempio, Alfredo, andiamo,
Del tuo ritorno grazie rendiamo.    
17.04.2024.
Đuzepe Verdi
[Antonio Soma]
Volta la terrea, arija Oskara iz opere "Bal pod maskama"
Volta la terrea      Okreni zemaljsko
Fronte alle stelle,    lice zvezdama,
Come sfavilla
La sua pupilla,
Quando alle belle
Il fin predice
Mesto o felice
Dei loro amor!
È con Lucifero
D'accordo ognor.

Chi la profetica
Sua gonna afferra,
O passi 'l mare,
Voli alla guerra,
Le sue vicende
Soavi, amare
Da questa apprende
Nel dubbio cor.
È con Lucifero
D'accordo ognor.   
12.11.2023.
Heitor Vila-Lobos
[Dora Vaskonselos]
Melodia Sentimental, pesma
Acorda, vem ver a lua
Que dorme na noite escura
Que fulge tao bela e branca
Derramando docura
Clara chama silente
Ardendo o meu sonhar

As asas da noite que surgem
E correm no espaco profundo
O doce amada, desperta!
Vem dar teu calor ao luar

Quisera saber-te minha
Na hora serena e calma
A sombra confia ao vento
O limite da espera
Quando, dentro da noite
Reclama o teu amor

Acorda, vem olhar a lua
Que brilha na noite escura
Querida, es linda e meiga!
Sentir meu amor e sonhar   
22.05.2024.
Antonio Vivaldi
[Antonio Vivaldi, Pjetro Metastazio]
Dovea svenarti allora, arija Katona iz opere "Katon u Utici"
Dovea svenarti allora
che apristi al dì le ciglia.
Dite, vedeste ancora
un padre ed una figlia
perfida al par di lei,
misero al par di me?

L’ira soffrir saprei
d’ogni destin tiranno.
A questo solo affanno
costante il cor non è.   
08.03.2018.
Antonio Vivaldi
[Antonio Vivaldi, Đovani Marija Ruđeri]
Gloria, himna
Glória in excélsis Deo              Slava Bogu na visini
et in terra pax homínibus bonæ voluntátis.    i na zemlji mir ljudima dobre volje.
Laudámus te,                   Hvalimo te,
benedícimus te,                  blagosljamo te,
adorámus te,                   klanjamo ti se,
glorificámus te,                 slavimo te,
grátias ágimus tibi propter magnam glóriam tuam, zahvaljujemo ti za veliku slavu tvoju,
Dómine Deus, Rex cæléstis,            Gospodine Bože, Kralju nebeski,
Deus Pater omnípotens.              Bože Oče Svemogući.

Dómine Fili Unigénite, Iesu Christe,       Gospodine Sine jedinorođeni, Isuse Kriste,
Dómine Deus, Agnus Dei, Fílius Patris,      Gospodine Bože, Jaganjče Božji, Sine Očev.
qui tollis peccáta mundi,             koji oduzimaš grijehe svijeta,
miserére nobis;                  smiluj nam se;
qui tollis peccáta mundi,             koji oduzimaš grijehe svijeta,
súscipe deprecatiónem nostram.          primi našu molitvu.
Qui sedes ad déxteram Patris,           Koji sjediš zdesna Ocu,
miserére nobis.                  smiluj nam se.

Quóniam tu solus Sanctus,             Jer ti si jedini svȇt,
tu solus Dóminus,                 ti si jedini Gospodin.
tu solus Altíssimus,               ti si jedini Svevišnji,
Iesu Christe,                   Isuse Kriste.
cum Sancto Spíritu:                sa Svetim Duhom,
in glória Dei Patris.               u slavi Boga Oca.
Amen.                       Amen.
                         (prevod je iz katoličkog bogoslužja) 
22.05.2024.
Hugo Volf
[Eduard Merike]
Verborgenheit, pesma
Verborgenheit             Osama

Lass, o Welt, o lass mich sein!
Locket nicht mit Liebesgaben,
Lasst dies Herz alleine haben
Seine Wonne, seine Pein!

Was ich traure, weiss ich nicht,
Es ist unbekanntes Wehe;
Immerdar durch Tränen sehe
Ich der Sonne liebes Licht.

Oft bin ich mir kaum bewusst,
Und die helle Freude zücket
Durch die Schwere, so mich drücket
Wonniglich in meiner Brust.

Lass, o Welt, o lass mich sein!
Locket nicht mit Liebesgaben,
Lasst dies Herz alleine haben
Seine Wonne, seine Pein!    
24.04.2024.
Z
Ivan pl. Zajc
[Ante Benešić]
Moja dika, pesma
Ja što imam diku tako nema više,
šećeran je, al’ se zanj’ ne bojim kiše.
Njega bi rastopit mogla tek sloboda,
ali to bi bila od Boga grehota!
Oje oj! Oje oj!
Ali to bi bila od Boga grehota!

Tako mi onomad I srce je dao,
vjerujte mi, da mu ni njeg nije žao
Oj! Vjerujte mi, da mu ni njeg nije žao.
Ah! Ah! Vjerujte mi
Da mu nije žao!   
24.04.2024.
Tomislav Zografski
[anoniman]
Sijaniem za bas i mešoviti hor
Сиянием из тебе возсиявашаго свята,  Sjajem svetosti tvoje
ум мой озари             prosvetli moj um
сердце просвети,           prosvetli moje srce,
тьму греховную отгоняющи,       tamu grešnu oteraj
и мъглу лености моея потребляющи.   i uništi maglu moje lenjosti. 
22.05.2024.

Sadržaj:   AB • C • Č • Ć • D • Dž • Đ • E • FGH • I • JKL • Lj • M • N • Nj • OP RSŠTUV Z • Ž — Na vrh


Odricanje od odgovornosti (Disclaimer):

Podaci s ove stranice su informativnog karaktera i koristite ih na svoju odgovornost. Iako ja autor nastojao da podaci budu tačni, ne može snositi nikakvu odgovornost za tačnost ni za posledice nastale korišćenjem objavljenih informacija. Tekst je slobodan za kopiranje.