у ћирилицу

Koncert orkestra i solista

Fakulteta umetnosti

povodom Dana Univerziteta u Nišu

Sreda, 14. juna 2023. u 19 sati

Koncertno-izložbeni prostor Fakulteta umetnosti

P r o g r a m
Orkestar Fakulteta umetnosti
dirigent: Milena Injac
koncertmajstor: Milica Mitrović
 
J. S. Bah: Koncert za dva klavira i orkestar u c-molu, BWV 1062, 1. st.
  Klavirski duo Marija Stanković - Danilo Đokić
  klasa: red. prof. mr Dragana Đorđević
V. A. Mocart: Andante u C-duru za flautu i orkestar, KV 315
  Kristina Mančić, flauta
  klasa: vanr. prof. dr um. Jelena Jakovljević
V. A. Mocart: Rondo u D-duru za flautu i orkestar, KV Anh. 184
  Jovana Vojinović, flauta
  klasa: vanr. prof. dr um. Jelena Jakovljević
V. A. Mocart: Simfonija br. 1 u Es–duru, KV 16
  1. Molto Allegro
2. Andante
3. Presto
P A U Z A
 
Žan Sibelijus: Valse Triste za orkestar, op. 44/1
Henrik Vijenjavski: Poloneza br. 1 u D-duru, op. 4
  Lazar Mutavdžić, violina
  klasa vanr. prof. mr Marija Rajković
Edvard Grig: Koncert za klavir i orkestar u a-molu op. 16, 1. st.
  Boris Pećanac, klavir
  klasa vanr. prof. dr um. Stevan Spalević

Kompozitori i dela

[ Podvučeni tekst ima dodatno objašnjenje u odeljku "Glosar". ]

Gaudeamus igitur ("Radujmo se dakle"), poznata takođe pod naslovom De brevitate vitae ("O kratkoći života") je studentska pesma na latinskom jeziku koja se širom Evrope i u većem delu sveta formalno koristi kao studentska himna, a često je službena studentska pesma univerziteta i škola. Izvodi se povodom studentskih svečanosti i ceremonija, kao što su početak i završetak studija, dan škole ili razna takmičenja. Veruje se da pesma potiče iz 13. veka, ali današnji oblik teksta (10 strofa) i melodije dobila je u Nemačkoj u 18. veku. Peva se najčešće na latinskom, ali prepevana je na mnoge jezike, pa i na srpski. Pesma je lakog i šaljivog sadržaja, a pouka je: život je kratak i treba ga u mladosti proživeti u radosti i veselju. Prvi, drugi i poslednji red svake strofe peva se dvaput.

Latinski izvor te prevod i prepev 1. i 4. strofe, koje se najčešće izvode:

 |: Gaudeamus igitur,     Radujmo se, dakle    U veselju živimo,
   iuvenes dum sumus; :|   dok smo mladi      dok smo tako mladi;
   Post iucundam iuventutem, posle vesele mladosti, jer kad divna mladost prođe,
   post molestam senectutem  posle mučne starosti  pa nam kruta starost dođe
 |: nos habebit humus. :|   imaće nas zemlja.    shrvaće nas jadi.

 |: Vivat Academia,      Živela akademija,    Stog' nek žive škole sve,
   vivant professores! :|   živeli profesori!    profesori s njima!
   Vivat membrum quodlibet,  Živeo svaki član,    Bog poživi i nas đake,
   vivant membra quaelibet,  živeli svi članovi   prisutne sve veseljake,
 |: semper sint in flore! :|  uvek bili u cveću!   koliko nas ima!
 

Johan Sebastijan Bah (Johann Sebastian Bach; Ajzenah, 21./31.3.1685. – Lajpcig, 28.7.1750.) je čuveni nemački kompozitor iz razdoblja baroka, kantor i virtuoz na čembalu i orguljama. Pripada petoj generaciji muzičke porodice Bah. Od oca, strica i starijeg brata Johana Kristofa (Johann Christoph) učio je sviranje na violini, orguljama i čembalu, a brat ga je uputio i u kompoziciju. Obavljao je mnoge dužnosti u dvorskim kapelama i u Crkvi, počev od člana orkestra do kantora i gradskog muzičkog direktora Lajpciga. Bahova muzika obuhvata preko 1000 kompozicija u skoro svim žanrovima, osim opere. Za života je bio poznat kao virtuoz na orguljama i čembalu, dok je njegova muzika bila poznata samo užem krugu, a nakon smrti je potpuno zaboravljena. Tek su početkom 19. veka entuzijasti, među kojima je najpoznatiji Feliks Mendelson Bartoldi (Felix Mendelssohn Bartholdy), ponovo oživeli Bahovu muziku i koja je potom zauzela mesto u samom vrhu svetske muzike.

 • Koncert za dva klavira i orkestar u c-molu, BWV 1062

Koncert za dva čembala (klavira) u c-molu je zapravo Bahova transkripcija iz 1736. godine njegovog Koncerta za dve violine u d-molu iz 1730. godine.

Koncert je napisan za dva solo klavira (čembala), 1. i 2. violine, violu i basso continuo (violončelo). Ima 3 stavka, brzi - spori - brzi (Allegro - Andante e piano - Allegro assai).

1. stavak je u formi ritornela. Po tom principu, koncert otvara orkestar ritornelom (R), sledi prva epizoda solo instrumenta (A) i tako redom R–A–R–B–R–A–R.

Trajanje 1. stavka je oko 4, a celog koncerta oko 15 minuta.

Volfgang Amadeus Mocart (Wolfgang Amadeus Mozart; Salcburg, 27.01.1756. - Beč, 05.12.1791.) bio je austrijski kompozitor i pijanist iz perioda klasicizma. Nazvan je "čudo od deteta" jer je već kao petogodišnjak počeo da piše muziku i održava koncerte pred evropskim plemstvom, među kojima je i dvaput u oktobru 1762. svirao čembalo pred caricom Marijom Terezijom. Pisao je simfonije, koncerte, opersku, horsku i kamernu muziku... Na popisu KV (Köchel-Verzeichnis) iz 1964. nalazi se oko 850 dela u skoro svim žanrovima njegovog doba.

 • Andante u C-duru za flautu i orkestar, KV 315

Andante je Mocart napisao 1778. godine (verovatno u Manhajmu) po narudžbini za Ferdinanda Dežana (Ferdinand Dejean, 1731—1797). Spekulira se da je Mocart ovo delo napisao kao jednostavniju zamenu za 2. stavak Koncerta za flautu br. 1 u G-duru KV 313 (takođe po Dežanovoj narudžbini), ali ne postoje dokazi o tome. Delo je napisano za solo flautu, 2 violine, violu, bas, 2 oboe i 2 horne.

Delo je, naravno, jednostavačno. Napisano je u sonatnoj formi. Flauta uvodi dve teme, serenadu i barkarolu. Slede kratak razvoj i repriza. Delo završava solističkom kadencom i kratkim ponavljanjem glavne teme.

Trajanje dela je oko 7 minuta.

 • Rondo u D-duru za flautu i orkestar, KV Anh. 184

U Kehelovom katalogu se u III dodatku (prenesene kompozicije) pod brojem 184 nalazi Rondo za flautu u D-duru, s pratnjom koju sačinjavaju 2 violine, 2 oboe, 2 horne, viola i basso continuo. Uz incipit stoji napomena da je to Rondo za violinu u C-duru KV 373. U istom katalogu, pod brojem 373 nalazi se Rondo za violinu u C-duru, za koji je navedeno da je završen 02.04.1781. u Beču. Takođe se navodi da je "jednostavan i graciozan, bez pretenzija na virtuoznost", kao i da je transponiran za flautu.

Allegretto grazioso, refren (glavna tema) i kupleti su karakteristike ronda. Ali, ne sledi klasični rondo. Mocart kombinuje rondo i sonatnu formu u svoj specijalitet: formu rondo-sonata. Zapravo preslaže materijal i time postiže da se glavna tema ne ponavlja u pravilnim intervalima.

Trajanje dela je oko 6 minuta.

 • Simfonija br. 1 u Es–duru, KV 16

Volfgang je imao 7, a njegova sestra Marija Ana 11 godina kad je Leopold poveo svoju porodicu na veliku trogodišnju evropsku turneju. Od 09.07.1763. do 29.11.1766. godine porodica je posetila mnoge prestonice i veće gradove u zapadnoj Evropi, u kojima su Marija Ana i Volfgang, oboje Wunderkinder, imali uspešne nastupe. Posebno je značajan jednogodišnji boravak u Londonu, od aprila 1764. do jula 1765. godine, u kome su imali mnogobrojne izuzetno uspešne nastupe, a Volfgang vrlo plodan kompozitorski period. Zbog Leopoldove bolesti u leto 1764. godine deca nisu mogla nastupati više sedmica, pa je Volfgang za to vreme napisao svoje prve simfonije. U Kehelovom katalogu, u primedbi ispod Simfonije br. 1, naveden je citat Mocartovog biografa Ota Jana (Otto Jahn, 1813-1869):

Zanimljivo je pratiti Mozarta u njegovim mladenačkim delima ovog žanra, kako je postupno napredovao, postajao sve sigurniji u tehniku i materijal. Prva simfonija iz 1764. pokazuje vrlo malo melodijske invencije, motivi nemaju određeni karakter i ne može biti govora o razvoju; ali začuđuje smisao kojim se komad u celini, oblici uopšteno, shvataju i posmatraju, tako da se ne nalazi ništa neprikladno, a simfonija, iako nije značajna, ipak je sasvim dovršena. Upravo je to dokaz nesvakidašnjeg, istinski umetničkog genija kada se od samog početka, kao kod Mocarta, vidi snaga da se celina dovede do savršenstva. Vidi se kako brzo raste njegova snaga u sledećim pokušajima, kako stiče kontrolu nad orkestrom i kako je njegov prvi napor usmeren ka tome da pojedini glasovi budu slobodni i nezavisni.

Na oproštajnom koncertu u Londonu 21.02.1765. godine izvedene su 4 simfonije, među njima i simfonija u Es-duru.

Simfonija je napisana za orkestar koji čine 2 oboe, 2 horne i gudači (2 violine, viola, generalbas). Sve rane Mocartove simfonije imaju trostavačnu italijansku formu, pa su tako i u ovoj simfonije stavci:

1. Molto allegro
2. Andante
3. Presto

Trajanje simfonije oko 12 minuta (Jaap ter Linden, Amsterdam Mozart Academy: 5:58 + 5:04 + 1:40 = 12:42.

Žan Sibelijus (Jean Sibelius; Johan Julius Christian Sibelius; Hemenlina, 08.12.1865. - Jervenpe, 20.09.1957.) bio je finski kompozitor i violinist iz perioda kasnog romantizma na prelazu u modernu. Studirao je teoriju, kompoziciju i violinu u Helsinkiju, Berlinu i Beču. Njegov opus obuhvata 116 dela u raznim žanrovima: 7 simfonija, 13 simfonijskih poema, niz vokalno-instrumentalnih i dela kamerne muzike, dva baleta i dve svite.
Sibelijus je porodica u kojoj se govorilo švedskim jezikom. Kršteno ime mu je Johan, u detinjstvu su ga kolokvijalno zvali Jane (Janne), a za vreme školovanja sâm je izabrao i nadalje koristio francuski oblik imena Žan (Jean).

 • Valse Triste za orkestar, op. 44/1

Sibelijus je napisao muziku za 11 scenskih dela. Tako je 1903. godine napisao muziku u šest stavaka za ilustraciju šest scena predstave Kuolema (Smrt) Arvida Jernefelta (Arvid Järnefelt, 1861-1932). Iz te scenske muzike je 1904. godine izdvojio i preradio prvi stavak i naslovio ga Valse Triste (Tužni valcer). Valcer je odmah postao hit, a i danas je jedno od Sibelijusovih najpoznatijih dela.

Delo ilustruje scenu u kojoj glavni lik Pavali sedi pored majke na samrti. Ona mu kaže da je usnula da ide na bal. Pavali se uspava, a Smrt dolazi po svoju žrtvu. Njegova majka pogrešno vidi Smrt kao svog pokojnog muža i pleše s njim. Kad se Pavali probudi, vidi da mu je majka umrla.

Trajanje dela je oko 5 minuta.

Henrik Vijenjavski (Henryk Wieniawski; Lublin, 10.07.1835. - Moskva, 21.03.1880.) bio je poljski violinski virtuoz, kompozitor i pedagog. Već u osmoj godini primljen je na pariski Konzervatorij, gde je studirao do 1846. godine. Nakon turneje po baltičkim zemljama i Rusiji, vratio se na Konzervatorij 1849. godine da bi se dodatno obrazovao u muzičkoj teoriji i kompoziciji. Komponovao je uz intenzivnu koncertnu aktivnost po Evropi. Od 1860. do 1872. godine radio je u Sankt Peterburgu kao carski violinist, vođa orkestra Ruskog muzičkog društva i imao je mnoge učenike. Nakon dvogodišnje turneje po SAD-u, preuzima mesto profesora violine na Kraljevskom konzervatoriju u Briselu. Kao violinist znatno je doprineo tehnici gudala. Smatraju ga jednim od najboljih violinista nakon Paganinija. Napisao je mnoga značajna dela za violinu, među kojima su dva violinska koncerta, tridesetak koncertantnih komada i etida.

 • Poloneza br. 1 u D-duru, op. 4

Iako Poljak, Vijenjavski je napisao samo dve poloneze (D-dur op. 4 i A-dur op. 21), a treću (G-dur op. 8) zajedno sa svojim bratom Jozefom (Józef Wieniawski, 1837-1912).

Vijenjavski je polonezu skicirao u Drezedenu, gde je od jeseni 1848. godine skoro 4 meseca boravio kao gost Karola Lipinskog, takođe virtuoza na violini. Lipinski je svoje veliko iskustvo prenosio Vijenjavskom, podučavajući ga koncertiranju i kompoziciji. Vijenjavski je polonezu završio 1852. godine za vreme turneje po Rusiji. Objavljena je prvo verzija za violinu i klavir 1853. godine kao Polonaise de concert en ré majeur op. 4 (Koncertna poloneza u D-duru op. 4), a na prvoj stranici notnog teksta pariskog izdanja iz 1858. godine navedena je kao Polonaise brillante (Briljantna poloneza). Nije poznato gde se nalazi rukopis verzije za violinu i klavir, sačuvan je samo rukopis verzije za violinu i orkestar, koji je 1856. predat holandskom kralju Vilijamu Trećem i nalazi se u Kraljevskoj biblioteci u Hagu. Međutim, rukopis ne odgovara u potpunosti objavljenim verzijama.

Slično Mocartu, i Vijenjavski koristi prošireni rondo. Posle kratkog uvoda limenih duvača, violina uvodi glavnu temu (refren), s neizostavnim picikatom levom rukom. Temu ponavlja orkestar i priprema teren za drugu, lirsku temu. Refren, pa nova tema. Nakon refrena, delo završava kratkom virtuoznom kodom. Delo je zahtevno za solistu, jer sadrži mnogobrojne virtuozne elemente.

Trajanje dela je oko 6 minuta.

Edvard Hagerup Grig (Grieg; Bergen, 15.06.1843. - Bergen, 04.09.1907.) bio je norveški kompozitor iz perioda romantizma, pijanist i dirigent. Od detinjstva je pokazivao talent za muziku pa je s 15 godina počeo studije na Konzervatoriju u Lajpcigu. Nastupao je kao pijanist i dirigent širom Evrope. Većina Grigovog opusa (opp. 1-74 + 85 bez broja opusa) zasnovanog na norveškom folkloru su pesme, romanse, klavirska dela i kamerna muzika. Za dela većeg obima nije pokazivao interes, iako Klavirski koncert u a-molu op. 16 i svite iz scenske muzike "Per Gint" spadaju među najpopularnije njegove kompozicije.

 • Koncert za klavir i orkestar u a-molu op. 16

Grig nije pokazivao interes za veća dela, pa je ovo njegov jedini završeni klavirski koncert. Napisao ga je 1868. godine u Danskoj, ali zbog poslova u Norveškoj nije bio na premijeri 03.04.1869. u Kopenhagenu. Umesto njega, solist na premijeri bio je Edmund Nojpert (Neupert). Grig je više puta prerađivao koncert, s ukupno preko 300 izmena u orkestraciji. Iako je Grigu inspiracija za ovaj koncert bio Šumanov (Robert Schumann) Klavirski koncert u a-molu koji je slušao u izvođenju Klare Šuman (Clara Schumann) još 1858. na studiju u Lajpcigu, nije imitacija tog koncerta, premda imaju neke slične elemente. Osim što je Koncert jedno od najpoznatijih Grigovih dela, spada i u popularnije klavirske koncerte u svetu.

Koncert je napisan u klasičnom stilu, brzi (sonatna forma) - spori (ternarna forma) - brzi (kombinacija sonatne i rondo-forme) stavak. Drugi i treći stavak izvode se bez pauze (attacca).

1. Allegro molto moderato - Uvod prvog stavka sličan je Šumanovom Koncertu, na krešendo timpana nadovezuju se silazne kaskadne figure klavira. Slede uobičajene dve teme, tiha prva tema drvenih duvača koju preuzimaju gudači i lirska druga tema koju uvodi čelo, te uobičajeni razvoj i repriza s virtuoznom solističkom kadencom.

Trajanje 1. stavka je oko 14, a celog koncerta oko 30 minuta.

Glosar

Datum Bahovog rođenja često se navodi po julijanskom kalendaru kao 21.3.1685. godine. U vreme njegovog rođenja na protestantskim teritorijama u Nemačkoj bio je na snazi julijanski kalendar. Protestantska carska imanja prihvatila su gregorijanski kalendar 1700. godine i iza toga se svi datumi u Bahovoj biografiji navode po tom kalendaru, uključujući i datum smrti

BWV je skraćenica od Bach-Werke-Verzeichnis, popis dela Johana Sebastijana Baha. Uredio ga je Volfgang Šmider (Wolfgang Schmieder) i objavio 1950. Katalog navodi kompozicije u 13 žanrova (kantate 1-224, moteti 225-231, ... kolekcija kanona i fuga 1079-1080). Dodatak navodi još tri grupe kompozicija: izgubljene (1-23), nejasnog porekla (24-155) i kompozicije koje su pripisane Bahu, a kasnije je utvrđeno da nisu njegove (156-189). Katalog je dopunjen 1998. i sadrži 1126 kompozicija i 213 u dodatku.

Basso continuo (it. neprekidan, kontinualan bas; često samo continuo) ili generalbas (nem. Generalbass - opšti bas) je način zapisivanja instrumentalne pratnje u baroku. Basovske deonice označene su samo pojedinačnim notama ili brojevima na osnovu kojih su izvođači improvizovali pratnju. Sastav instrumenata takođe je bio prepušten izvođačima: mogli su biti uključeni svi instrumenti koji u rasponu tonova imaju bas-registar (npr. čelo, kontrabas, fagot), ali je morao biti uključen i najmanje jedan instrument koji je mogao svirati akorde (npr. klavir, gitara, harfa). Kad se u 18. veku pojavila potreba za preciznim i potpunim zapisivanjem muzike, basso continuo je izbačen iz prakse.

KV ili samo K je skraćenica od Köchel-Verzeichnis odnosno Köchelverzeichnis = Kehelov katalog, hronološki popis Mocartovih dela koji je 1862. izradio Ludvig fon Kehel (Ludwig von Köchel). Kasnije, kad su pronađena druga Mocartova dela, popis je revidiran, poslednji put u šestoj reviziji K6 iz 1964. godine. Zbog održanja hronologije na broj su dodavane dodatne oznake, na primer: K1 i K6 547 - Violinska sonata br. 36 u F-duru ("za početnike"), K6 547a - Klavirska sonata u F-duru, ili K1 i K6 626 - Rekvijem u d-molu, K6 626b/48 - Vežbe za prste za klavir u C-duru.

Pasticcio [it. pastičo - pašteta, pasta] ili pastiche [fr: pastiš] je u muzici naziv za operu ili drugo delo koje se sastoji od delova kompozicija istog ili drugih kompozitora, ili imitira stil izvornog autora. U 18. veku to je bio izrazito popularan način komponovanja opera. Korišćenje pastiča nije bilo ograničeno samo na opere, već su se koristili i u drugim žanrovima. Za razliku od parodije, pasticcio ne ismejava i ne izruguje se delima koje imitira, već ih uznosi i proslavlja. Na primer, Hendlova opera "Oreste" ne sadrži nijednu novu kompoziciju, već delove njegovih ranijih opera, a svih deset melodija iz valcera "Na lepom plavom Dunavu" Johan Štraus je reciklirao iz svojih ranije objavljenih valcera.

Incipit (lat. [ovde] počinje, od glagola incipere = počinjati) je početni deo teksta srednjevekovnih rukopisa i inkunabula koji ima svrhu identifikacije teksta i ulogu naslova. Incipit je čest u muzičkom izdavaštvu i ima istu ulogu identifikacije i naslova dela. Na primer, Kehelov katalog ima dve vrste incipita, kraći (dva takta) u tematskom i duži (4 takta) u hronološkom popisu.

Sonatna forma, sonatni oblik, ili sonata-allegro je struktura najčešće prvog brzog stavka nekog višestavačnog dela (sonate, simfonije) koja se formirala u klasicizmu u 18. veku. Struktura "formalnog modela" se sastoji od ekspozicije, razvoja i reprize. Ekspozicija uvodi jednu ili dve teme stavka, obično u kontrastnom stilu, a zaključuje se završnom temom. U razvoju se teme razrađuju, a u reprizi se ponavljaju izmenjene teme iz ekspozicije.

Rondo (francuski: rondeau) se u muzici najčešće odnosi na muzičku formu, takozvani francuski stil, u kome se glavna tema (refren, repriza) stalno ponavlja nakon sporednih epizoda (kupleti), A-B-A-C...A. Kao tip muzike, rondo predstavlja brzu i živahnu muziku, uobičajeno allegro. Iako ima izuzetaka, muzika označena kao "rondo" podrazumeva i formu i tip.

Poloneza (fr. danse polonaise - poljski ples; it. polacca) je narodni ples iz Poljske umerenog tempa u 3/4 taktu. Iz Poljske se u 17. veku proširila u Evropu kao dvorski i salonski ples. Pleše se u krugu u parovima. U umetničkoj muzici poloneza se javlja kao samostalna instrumentalna kompozicija, kao stavak svite, ili kao ples u baletu i operi. Pisali su je mnogi kompozitori, ali verovatno najpoznatije su Šopenove (Frédéric Chopin).

Pizzicato [picikato] podrazumeva način sviranja gudačkih instrumenata iz porodice violina, pri kome se preko žica ne povlači gudalo, već se žice trzaju prstima (desne) ruke koja drži gudalo, čime se dobija kratak odsečan ton. U operama se koristio kao imitacija trzalačkih instrumenata, a u orkestarskoj muzici za povećanje dramske napetosti. Kasnije je taj način sviranja prenet i na druge instrumente, pa čak i na klavir (direktno trzanje žica). U partituri se početak deonice označava s pizz. a kraj s (coll’)arco (gudalom) ili krstićem (+) iznad note. Paganini je uveo izvođenje pizzicata levom rukom: pritom se koriste dva prsta, jedan za pritisak na žicu za određivanje tona, drugi za trzanje, te se stoga tim načinom pizzicato ne može izvesti ako se ton određuje malim prstom. Pizzicatom se naziva i muzičko delo koje se izvodi tim načinom, npr. čuvena Pizzicato Polka (bez broja opusa, iz 1869.) braće Johana i Jozefa Štrausa.

Koda (iz klasičnolatinskog cauda, preko vulgarnolatinskog i italijanskog coda - doslovno "rep") je muzički pasaž kojim završava muzičko delo ili stavak. Može sadržavati samo nekoliko taktova, ali i čitavu tematsku epizodu, kao sažetak ili osvrt na prethodno izloženi materijal. U muzičkoj notaciji znak za kodu se postavlja na početak kode i služi kao oznaka za navigaciju (npr. za ponavljanje Dal segno al Coda - od znaka do kode).

♦ Pogledajte i detaljniji Glosar klasične muzike.

Izvođači

Označeni tekst u okviru preuzet je uz dozvolu s Fakulteta umetnosti u Nišu. Osim preslovljavanja, sadržaj nije menjan, iako ima previše slova A.

Klavirski duo Marija Stanković - Danilo Đokić

Klavirski duo Marija Stanković - Danilo Đokić počeo je sa radom 2022. godine na master akademskim studijama Fakulteta umetnosti u Nišu u klasi red. prof. mr Dragane Đorđević. Vrlo brzo se izdvaja svojim originalnim nastupima i uzima učešće na mnogim manifestacijama u organizaciji Fakulteta umetnosti u Nišu. Posebno se izdvajaju nastupi na Koncertu klase red. prof. mr Dragane Đorđević, Završnom koncertu polaznika majstorskog kursa prof. doc Mirjane Nešković, koncertu „Virtuozna dela“ povodom otvaranja koncertne sezone Fakulteta umetnosti u Nišu 2023. godine, koncertu katedre za kamernu muziku i koncertu klavirskih dua „Susreti“.

Marija Stanković je rođena 2000. godine u Nišu. Osnovnu i srednju muzičku školu završila u Muzičkoj školi u Nišu u klasi prof. Vanje Jelić, a osnovne akademske studije na Fakultetu umetnosti u Nišu u klasi red. prof. mr Dragoslava Aćimovića. Trenutno je student master akademskih studija u istoj klasi. Pohađala je majstorske kurseve eminentnih pijanista i pedagoga. Dobitnica je mnogobrojnih nagrada na republičkim i međunarodnim takmičenjima iz klavira, stipendija za talentovane učenike grada Niša, više Vidovdanskih nagrada, stipendije Fonda za mlade talente Republike Srbije – Dositeja. Nastupala je kao solista na koncertima u Nišu, Slovenskoj Bistrici, Pirotu, Beloj Palanci.

Danilo Đokić je rođen 1999. godine u Novom Pazaru gde je počeo da uči klavir. Srednje muzičko obrazovanje završava u Muzičkoj školi „Stevan Mokranjac“ u Kraljevu na teoretskom i klavirskom odseseku. Bio je nagrađen od strane Fondacije „Ristić“ kao jedan od deset najboljih učenika srednjih škola iz Kraljeva. Osnovne akademske studije klavira na Fakultetu umetnosti u Nišu završio je u klasi red. prof. mr Dragoslava Aćimovića, student je master akademskih studija u istoj klasi. Bio je stipendista grada Novog Pazara i dobitnik stipendije Dositeja. Nastupao je kao solista u Novom Pazaru, Leskovcu, Nišu, Vrnjačkoj Banji.

Kristina Mančić, flauta

Kristina Mančić je rođena je 2002. godine. Osnovno muzičko obrazovanje stiče u muzičkoj školi „Kornelije Stanković“ u Trsteniku gde je završila klavir u klasi prof. Nataše Popović i flautu u klasi prof. Bojane Karić. Srednju muzičku školu završava u klasi prof. Sanje Lazović na odseku za flautu u muzičkoj školi „Stevan Mokranjac“ u Kraljevu. Tokom školovanja osvaja brojne nagrade: 2.nagradu na 10.majskim susretima mladih duvača, 3. nagrada na 58. Festivalu muzi čkih i baletskih škola Srbije, jednu 1. nagradu, tri 2. nagrade i jednu 3. nagradu na Republičkom takmičenju muzičkih škola Srbije, kao i 1. nagradu na Takmičenju drvenih duvača u Požarevcu. Studije flaute u klasi vanr.prof dr um. Jelene Jakovljević započinje 2021. godine. Tokom studija osvaja jednu 2. i jednu 3. Nagradu na Međunarodnom takmičenju „Petar Konjović“ u Beogradu. Dva puta je bila pobednica Međunarodnog takmičenja „Konstantin veliki“ na Fakultetu umetnosti u Nišu. Kristina je bila aktivni učesnik masterklasa prof. Marije Đurđević-Ilić, prof. dr um. Simonide Rodić, prof. Karolja K. Maročika i prof. Laure Levai Aksin.

Jovana Vojinović, flauta

Jovana Vojinović je rođena 2001. godine. Osnovno muzičko obrazovanje stekla je u muzičkoj školi "Vladimir Đorđević" u Aleksincu u klasama prof. Biljane Matović i Mirka Matovića. Srednju muzičku školu završava u klasi prof. Slavice Jovanović u Muzičkoj školi u Nišu. Za to vreme 2016. godine nastupila je kao solista sa Niškim simfonijskim orkestrom. Tokom 2017. i 2018. godine učestvuje na festivalu "Filipovi dani" i kao solista na koncertima povodom dana Muzičke škole u Nišu. Fakultet umetnosti u Nišu upisuala je 2020. godine u klasi prof. dr um. Jelene Jakovljević. Tokom studija održala je celovečernji koncert sa kamernim sastavom Trio "ŽEN" u Aleksinc u, i svirala solo flautu na celovečernjim koncertima Kamernog orkestra „Concertante" na Kolarcu u Beogradu i Koncertno-izložbenom prostoru Fakulteta umetnosti u Nišu. Tokom školovanja osvaja nagrade na raznim takmičenjima od kojiҳ su najznačajnije tri 3. nagrade: na Festivalu muzičkiҳ i baletskiҳ škola, Takmičenju duvača "Taҳir Kulenović“ i na takmičenju "Olivera Đurđević", dve 2. nagrade: na Međunarodnom festivalu "Muzičko proleće" i sa sastavom trio "ŽEN" na Međunarodnom takmičenju gudača/kamerna muzika, kao i četiri 1. nagrade: na Republičkom festivalu muzičkiҳ i baletskiҳ škola, Međunarodnom takmičenju "Petar Konjović", Međunarodnom festivalu "Sirmium music fest" i Međunarodnom takmičenju pijanista/kamena muzika "ULJUS“. Tokom 2023. godine uzela je učešće na masterklasu eminentnih pedagoga prof. Marije Đurđević Ilić prof. dr um. Simonide Rodić u okviru prvog Festivala flaute u Nišu.

Lazar Mutavdžić, violina

Lazar Mutavdžić je rođen 07.04.2007. Violinu uči od svoje pete godine i do sada je osvajao nagrade na mnogim takmičenjima, kako u zemlji, tako i u inostranstvu. Među osvojenim nagradama, najznačajnije su na međunarodnim takmičenjima „T artini“ u Piranu, „Petar Konjović“ u Beogradu, „Artisti Dell Arco“ u Novom Sadu, „Ohrid Pearls“ u Ohridu, Takmičenje gudača u Nišu, Takmičenje gudača u Haskovu u Bugarskoj, Republičko takmičenje itd. Osvojio je drugu nagradu na ,,IMMC“ takmičenju Moskva 2023. u kategoriji svih gudača od 14 do 16 godina. Uspešno je nastupio na „Koncertu mladih talenata“ u Mostaru 2022. i 2023. godine uz pratnju Mostarskog simfonijskog orkestra kao predstavnik Srbije. Lazar Mutavdžić je od 2021. godine stalni član Kamernog orkestra Concertante - reprezentativnog ansambla Fakulteta umetnosti. Grad Niš je Lazara više puta nagrađivao prestižnim nagradama za postignute uspehe i ostvarene rezultate na takmičenjima. Student je druge godine violine na Fakultetu umetnosti Univerziteta u Nišu u klasi vanrednog prof. mr Marije Rajković.

Boris Pećanac, klavir

Boris Pećanac rođen je 2000. godine u Kruševcu. Osnovno muzičko obrazovanje stekao je u Nišu u klasi prof. Spomenke Špirić. Upisao je klavirski odsek srednje muzičke škole u Nišu u klasi prof. Spomenke Špirić, a završio u klasi prof. Borivoja Mladenovića. Kao student osvojio je veliki broj nagrada među kojima su najznačajnije prve nagrade: na Međunarodnom takmičenju mladih pijanista u Nišu (2023) – Laureat, na Međunarodnom memorijalu Sanja Pavlović u Aleksincu (2023) – Laureat (100 poena), na Međunarodnom takmičenju Donne in Musica u Kragujevcu (2022), na Međunarodnom takmičenju Davorin Jenko u Beogradu (2022), na Festivalu pijanizma u Sremskoj Mitrovici (2021), na Internacionalnom takmičenju ULJUS u Smederevu (2021) i na Festivalu Art in experience u Severnoj Makedoniji (2021). Usavršavao se na majstorskom kursu italijanskog pijaniste Frančeska Libete. Zimski semestar akademske 2022/23. godine proveo je usavršavajući se u okviru projekta mobilnosti Erasmus+ KA 131 na Konzervatorijumu Nikolo Pičini u Bariju (Italija) u klasi prof. Emanuelea Arćulija. Student je četvrte godine klavira osnovnih akademskih studija u klasi van. prof. dr um. Stevana Spalevića.

Orkestar Fakulteta umetnosti u Nišu

Orkestar Fakulteta umetnosti Univerziteta u Nišu je omladinski orkestar koji radi u okviru studijskog programa za izvođačke umetnosti na Departmanu za muzičku umetnost na istoimenom predmetu. Pored svrhe da se u okviru predmeta Orkestar studenti Fakulteta osposebe za sviranje u orkestrima, Orkestar Fakulteta umetnosti je ostvario više desetina koncerata od kojih se izdvaja scensko izvođenje operete Johana Štrausa: Slepi miš, kao deo projekta obnove operske scene u Nišu. Pomenuta predstava je sa uspehom izvedena desetak puta na sceni Narodnog pozorišta u Nišu, tokom 2013. godine, da bi maja 2014. godine bila uvrštena u program Opere narodnog pozorišta u Beogradu kao gostujuća predstava. Orkestar je nastupao na Kolarcu u Beogradu, a ostvarena su gostovanja u Aleksincu, Zaječaru, Leskovcu i Kragujevcu. U formi Kamernog orkestra gostovao je na Boljšoj festivalu Emira Kusturice u Mokroj Gori, potom na festivalima u Grčkoj, Italiji i Rusiji, gde je dobitnik diplome laureata. Orkestar je snimao originalnu muziku „Arija morskog konjica“ kompozitora Frederik-a Magle-a sa solistkinjom Danske Kraljevske Opere, mecosopranom Matilde Wallevik, za kratkometražni umetnički film „Žena u crvenom“ - rediteljka Maria Dubin. Orkestar Fakulteta je dobitnik bronzane medalje na World Orchestra Festival 2021. godine online izdanje u Beču u kategoriji profesionalnih orkestara, uz učešće više od 140 orkestara iz 33 zamlje. Orkestar ima svoje ce-de izdanje koje je izdao Fakultet umetnosti pod nazivom Vivamus Musica 1, sa namerom da se ova edicija obogati novim orkestarskim izdanjima. Dirigent Orkestra Fakulteta umetnosti je prof. dr um. Milena Injac, a od 2023. godine asistent dirigenta Orkestra u zvanju saradnik u nastavi je Ivan Đačić.

Milena injac, dirigent

Milena Injac je renomirana srpska dirigentkinja i profesor univerziteta. Njene muzičke studije obuhvataju Univerzitet u Beogradu – Fakultet muzičke umetnosti, Universitat fur Musik und darstellende Kunst u Beču, Austrija, a kulminirale su doktoratom na Univerzitetu umetnosti u Beogradu na odseku za dirigovanje. Sarađivala je sa renomiranim dirigentima kao što su Darinka Matić-Marović, Salvador Mas Konde, kao i maestri Jorma Panula, Peter Etveš i poznati srpski dirigenti Mladen Jagušt, Stanko Šepić i Angel Šurev. Milena Injac je dugogodišnji gostujući dirigent Niškog simfonijskog orkestra. Bila je imenovana za dirigenta Međunarodnog simfonijskog orkestra 29. Festivala orkestara u Mursiji, Španija 2010. godine i Međunarodnog simfonijskog orkestra na Festivalu Euroorkestar u Rusiji, aprila 2012. godine. Zajedno sa svojom koncertnom karijerom izgradila je uspešnu akademsku karijeru kao redovni professor i dekan Fakulteta umetnosti u Nišu. Dirigent je Simfonijskog i kamernog orkestra Concertante na istom Fakultetu. Tokom svoje karijere, maestra Injac je osvojila mnoge prestižne nagrade: Prvu nagradu na 3. međunarodnom festivalu „Svet muzike” u Italiji sa kamernim sastavom Niškog simfonijskog orkestra, 2000. godine, Zlatnu značku na 20. Internacionalnim horskim svečanostima u Nišu, 2004. godine, a bila je i laureat Euroorkestar festivala u Moskvi, 2012. godine. Maestra Injac je nastupala sa mnogim prestižnim orkestrima i operskim kućama u regionu i na festivalima u Srbiji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, Engleskoj, Mađarskoj, Bugarskoj, Italiji, Španiji, El Salvadoru, Urugvaju, Makedoniji, Italiji, Turskoj, Grčkoj, Austriji, Češkoj, Švedskoj i Rusiji. Milena Injac je član žirija na međunarodnim takmičenjima solo-pevača, horova i orkestara, a uspešno vodi majstorske kurseve dirigovanja u Španiji na Academia Diesis.

Poglavlje o kompozitorima i delima kao dodatak službenom programu (ćirilična verzija) možete preuzeti pripremljeno za štampu pdf i po želji odštampati.

Odricanje od odgovornosti (Disclaimer):

Podaci s ove stranice su informativnog karaktera i koristite ih na svoju odgovornost. Autor ne snosi nikakvu odgovornost za tačnost ni za posledice nastale korišćenjem objavljenih informacija.

Tekst je slobodan za kopiranje, osim označenog dela (poglavlje "Izvođači") koji je preuzet s Fakulteta umetnosti u Nišu.